Halden kommune: Suspendert vil ha jobben tilbake

Suspendert byggesaksleder i Halden kommune vil ha jobben tilbake.

Asbjørn Montelius

KREVER JOBBEN TILBAKE. Fagforeningen NITO bekrefter at det på vegne av Asbjørn Montelius har tatt ut søksmål med påstand om at suspensjonen av ham kjennes ugyldig og at han tilkjennes oppreisningserstatning.

Foto: Anne Ognedal

Byggesaksleder Asbjørn Montelius i Halden kommune ble i 2013 gransket for korrupsjonsanklager, og i en rapport pekes det på kritikkverdige forhold rundt ham.

Kort tid etter at rapporten forelå ble Montelius suspendert fra sin stilling i kommunen.

Fagforeningen NITO, der Montelius er medlem, varslet i forbindelse med at han ble suspendert at de ville forfølge saken overfor Halden kommune på byggesakslederens vegne.

Les også:

Ønsker suspensjon ugyldiggjort

Asbjørn Montelius har tatt ut søksmål mot Halden kommune med påstand om at suspensjonen av ham kjennes ugyldig, skriver Halden Arbeiderblad.

Advokat Arild Hølland i NITO sier til avisen at han mener det ikke var grunnlag for kommunen til å vise Montelius bort fra jobben.

– Han har gode og troverdige forklaringer på de forhold som granskningsrapporten tar opp. De forklaringene presenterte han i et drøftingsmøte.

Det klart at vi forfølger denne saken overfor Halden kommune, sa advokat Hølland i forbindelse med suspensjonen.

Les også:

Saksøker kommuneansatte

I slutten av februar i år venter flere rettsaker for Asbjørn Montelius.

Han reiste opprinnelig sak mot tre ansatte og kommunen, fordi han mente å ha blitt urettmessig anklaget for korrupsjon.

Straffesaken innebærer at Montelius krever at påstandene om at han var korrupt skal erklæres døde og maktesløse.

Mortifikasjonssaken ble i høst trukket mot Veronica Aam og Eivind Hansen, men opprettholdes i forhold til rådmann Haabeth Grindaker.

Den 7. oktober i fjor møttes partene i Fredrikstad tingrett, og det ble da besluttet at saken skal opp for retten i februar 2014.

Det som nå står igjen, foruten straffesaken mot rådmannen, er tre sivile saker om erstatning mot Haabeth Grindaker, Hansen og Aam, samt erstatningssak mot Halden kommune.