Krever innvandringsstopp

- Norge er nordmenns fedreland. Nordmenn er en nasjon innen den hvite rase, sier listetoppen for Asker pensjonistparti.

Erik Gjems-Onstad
Foto: Sigurdsøn, Bjørn / SCANPIX

Asker pensjonistparti vil stoppe innvandring til kommunen.

- Pensjonistpartiet har den strengeste innvandringspolitikken i Norge, hevder partiets nye listetopp i Asker, Erik Gjems-Onstad.

- Ingen motsetning mellom FMI og PP

Den tidligere høyesterettsadvokaten er samtidig medlem av Folkebevegelsen mot innvandring (FMI), og selv ser han ingen motsetning mellom de to organisasjonene.

- Jeg ser ingen motsetning der, Pensjonistpartiet er det partiet som har den strengeste innvandringspolitikken i Norge, sier Gjems-Onstad.

Les også: Pensjonistpartiets leder truer Gjems-Onstad med eksklusjon på grunn av uttalelsene.

Hva mener du? Bør innvandringen begrenses?

Forsvarer for høyreekstremister

85-åringen er kjent som høyt dekorert motstandsmann under krigen, senere stortingsrepresentant for Anders Langes parti - og som høyesterettsadvokat og innbitt innvandringsmotstander.

Gjems-Onstad har også vært forsvarer for flere framtredende norske høyrekstremister.

Krever innvandrerregnskap

Nå er han listetopp for Pensjonistpartiet i hjemkommunen - et partilag som han mener er helt på linje med ham i innvandringsspørsmål.

- I dag satt vi opp programmet for valget. Da kom det et avsnitt om innvandring. Der krever vi at det settes opp en oversikt over hvor mange innvandrere, og hva de koster, og et forslag om stopp inntil videre, sier Gjems-Onstad.

- Normenn er innen den hvite rase

85-åringen mener at ikke alle norske statsborgere skal få kalle seg nordmenn. Advokaten og venstrepolitikeren Abid Raja har omtalt seg som nordmann - det burde han ikke ha gjort ifølge Erik Gjems-Onstad.

- Norge er nordmenns fedreland. Nordmenn er en nasjon innen den hvite rase. Mange tør ikke si det, men det er realiteten. Raja er en norsk-pakistaner, sier Gjems-Onstad.

Sitter i sentrum-høyrekoalisjonen

De siste fire årene har Pensjonistpartiet vært med å styre Asker i en sentrum-høyrekoalisjon sammen med Høyre, Kristelig Folkeparti, Venstre og bygdelista Askers grønne venner.

Men Gjems-Onstads uttalelser får Venstres varaordfører Ingvild Tautra Vevatne til å steile.

- Utenkelig å samarbeide

- Min første reaksjon er at jeg hadde ikke ventet at Pensjonistpartiet i Asker skulle la seg lede av den type politikk. Da vil vi i Venstre ha et stort problem å gå i et samarbeid med den gruppen.

- For meg er det utenkelig, sier Ingvild Tautra Vevatne som er Venstres ordørerkandidat i Asker.