Ishall-saken blusser opp: Krever fortgang i erstatningssak

Fremskrittspartiet i Halden krever at det nå blir fortgang i erstatningssaken med tidligere leder for utbyggingen av Halden ishall, Thor Ivar Engebretsen.

Halden ishall

ISHALL-SAKEN BLUSSER OPP FÅ MÅNEDER FØR VALGET. Saken om stenging av ishallen og Comets konkurs satte sinnene i kok i Halden, og fortsatt er det ikke ro rundt saken.

Foto: Rainer Prang / NRK

Da det kokte som verst rundt utbyggingen av Halden ishall i årene 2009-2010 ble det hevdet fra kommunalt hold at ishallen var feil bygget og med store budsjettoverskridelser.

Ishallen ble stengt, og ishockeyklubben Comet - som allerede før stengningen slet tungt økonomisk, gikk konkurs da de ikke lenger hadde en hall å trene og spille i.

I ettertid viste det seg at påstandene om farlig ishall og massive byggefeil ikke stemte, men byggelederen som fikk sparken - Thor Ivar Engebretsen, har aldri fått noen erstatning eller beklagelse.

Les også:

- Har blitt dårlig behandlet

Thor-Ivar Engebretsen

ALDRI FÅTT NOEN BEKLAGELSE ELLER ERSTATNING. Thor Ivar Engebretsen ble hengt ut i media fra kommunalt hold for dårlig byggearbeid og budsjettoverskridelser, noe som i ettertid viste seg ikke å stemme.

Foto: Rainer Prang / NRK

Thor Ivar Engebretsen har hatt utlegg på mer enn 335.000 kroner til advokat knyttet til ishall-saken.

Han ble saksøkt av ISS, som følge av forholdene han ble anklaget for knyttet til ishallen, og han anmeldte selv sin tidligere arbeidsgiver for falsk anmeldelse.

Fremskrittspartiets ordførerkandidat til høstens valg, Per Egil Evensen, sier til NRK at den behandlingen Engebretsen ble utsatt for fra kommunen var helt uholdbar.

– Den personen det her er snakk om er ikke behandlet riktig av Halden kommune og han trenger å få en erstatning. Jeg vil ikke ta stilling til beløpet han bør få, men jeg vil at administrasjonen nå får fortgang i saken, fordi kommunen har behandlet ham virkelig dårlig, sier Evensen.

Les også:

Gransket av eksterne

Thor Ivar Engebretsen ledet ishallutbyggingen mens han var ansatt i ISS. Han satt samtidig i styrene i Halden ishall as og Halden ishall eiendom as på vegne av ishockeyklubben Comet.

Han har hele tiden hevdet at ISS, Halden kommune og Comet var underforstått med hans roller i hall-sammenhengen, og Engebretsen mener han ble sagt opp som en følge av massiv bakvaskelse fra kommunalt hold.

Ishall-saken er gransket av revisjonsselskapet KPMG, som i sin første rapport refset kommunen, og det ble pekt på dårlig håndtering av de fleste involverte.

Granskingen ble etterhvert stoppet på grunn av manglende politisk vilje til å bevilge mer penger.

Les også:

Opposisjonspolitikere i Halden

SAMMEN OM OPPROP. Før valget i 2011 stod den daværende opposisjonen en åpen høring av ishall-saken, og da var Frp og Høyre på samme side. Fra venstre Geir Helge Sandsmark - Venstre, Jon Brevig- Senterpartiet, Thor Edquist, Per Egil Evensen og Vibeke Julsrud - De Grønne.

Foto: TV

– Har ikke noe juridisk krav

Av epost-korrespondanse og sms sendt mellom ordfører, rådmann og Thor Ivar Engebretsen NRK har tilgang til, fremgår at Engebretsen for et år siden fremmet et krav til ordfører og rådmann på rundt 350.000 kroner i erstatning.

– Det har gått et år siden jeg henvendte meg. Fortsatt har jeg ikke fått endelig svar, sier Engebretsen til NRK.

Han mener det han har fått beskjed om fra ordføreren er at saken er vanskelig å forfølge fordi den ikke ble ferdig gransket.

– Dette henger jo ikke på greip. Det er kort og godt fordi saken aldri ble ferdig gransket, at dette erstatningskravet fra meg kommer. Hadde man kommet til bunns i politisk renkespill og administrative tabber, som KPMG allerede har nevnt noe om, og som førte til Comets konkurs og min oppsigelse, så ville saken ha vært ferdig nå, sier Engebretsen.

Ordfører Thor Edquist sier han nå vil ta opp saken i neste møte i posisjonen for å diskutere en gjenopptakelse eller ei.

Edquist mener det ikke er noe juridisk grunnlag for erstatning til Engebretsen, fordi han aldri var ansatt i Halden kommune og at det ikke var kommunen som sa ham opp.

Les også:

Kritisk til Frp

Halden Ishall

VERDI 100 MILLIONER. De omfattende bygge- og utvidelsesarbeidene fra 2009-2011 har bidratt til kraftig takstøkning for Halden ishall, som nå har en teknisk verdi på 97,2 millioner kroner.

Foto: Rainer Prang / NRK

Da granskingen ble avsluttet var Frp et av de partiene som ikke stemte for å bevilge mer penger. Ordfører Edquist reagerer derfor på Evensensen innspill om erstatning nå.

– Dette er et noe merkelig utspill fra Evensen og FrPs side. For hvis han og partiet mener dette, hvorfor stemte da FrP nei til videre granskning av saken, da den var oppe til behandling og vi hadde mulighet til å få den avsluttet, sier ordføreren spørrende og minner om at Evensen selv dengang var helt klar på at saken burde avsluttes og pengene en ny granskning ville ha kostet kunne brukes til noe annet.

– På det tidspunktet mente vi, at det meste av fakta hadde kokt bort i kålen på grunn av Edquists ubesluttsomhet. Uavhengig av om granskingen ble avsluttet eller ei, er vårt standpunkt nå at erstatning skal gis, sier Evensen.

Thor Edquist sier det ikke er lett å finne en innfallsvinkel for erstatning fra kommunens side uten en ny granskning som beviser skyld, slik saken nå ligger.

– Saken om utvidet granskning satte jeg opp på sakskartet fordi jeg håpet å få frem alle fakta for så avslutte den, men flertallet i kommunestyret stemte nei til videre granskning. Dessverre. Og jeg mener dessverre, sier Edquist og han avslutter

– Fra den første granskningen kom det ikke med noen konklusjon som setter kommunen i noe erstatningsansvar. Som ordfører må jeg stille meg bak de vedtak som kommunestyret har fattet, uansett hva jeg måtte mene, sier han.

Les dokumenter knyttet til ishall-saken: