Hopp til innhold

Krever forskning på voldtekt av funksjonshemmede

Vold og seksuelle overgrep mot funksjonshemmede i Norge er veldig lite forsket på, og svært få anmeldelser tyder på store mørketall. – Et alvorlig problem som må kartlegges, sier Berit Vegheim.

Daglig leder i borgerrettighetsstiftelsen Stopp Diskrimineringen, Berit Vegheim

FORSKNING: Daglig leder i borgerrettighetsstiftelsen «Stopp Diskrimineringen», Berit Vegheim, mener at hvis norske myndigheter tar overgrep mot funksjonshemmede på alvor, er de nødt til å dokumentere omfanget.

Foto: Kaja Staude Mikalsen / NRK

– Man kan ikke si at man tar et problem på alvor, uten å prioritere å forske på det, mener daglig leder i borgerrettighetsstiftelsen «Stopp Diskrimineringen», Berit Vegheim.

Nylig fortalte NRK om blinde Anita Mariel Edvardsen, som ble utsatt for en grov voldtekt i 2009.

– Jeg anmeldte i håp om at en eller annen dag, så vil noen andre gjøre det samme, sa Edvardsen til NRK.

Anita Mariel Edvardsen

BLIND: I 2012 anmeldte Anita Mariel Edvardsen en mann for voldtekt og voldtektsforsøk. Året etter ble saken henlagt på grunn av manglende bevis.

Foto: Kaja Staude Mikalsen / NRK

– Norges største minoritet

Tall fra Statistisk sentralbyrå fra 2012 viser at én av ti med nedsatt funksjonsevne sier de har vært utsatt for vold eller trusler, mens det kun er to prosent i befolkningen generelt.

Forskning sier også at dette er en gruppe der faren for fysiske, seksuelle eller institusjonelle overgrep er to til tre ganger større enn for resten av befolkningen.

Særlig mer forskning enn det finnes ikke i Norge.

– Det er veldig vanskelig å nå frem med gode argumenter og få oppmerksomhet rundt dette, hvis du ikke kan underbygge det med tall. Funksjonshemmede er Norges største minoritet. Da er det helt utrolig at dette får så lite oppmerksomhet, sier Berit Vegheim.

Nå krever hun at norske myndigheter viser at de faktisk prioriterer vold og seksuelle overgrep mot funksjonshemmede, ved å fremskaffe ordentlig forskning en gang for alle.

– Vi trenger store forskningsprosjekter, som blir gitt nok ressurser til at forskere gjøre kan gjøre et grundig arbeid.

– Forebygging er viktigere

Bjørn Lescher-Nuland, fungerende avdelingsdirektør i likestillingsavdelingen i Bufdir

Bjørn Lescher-Nuland, fungerende avdelingsdirektør i likestillingsavdelingen i Bufdir.

Foto: Bufdir

Det er Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) som skal være pådriver for at det forskes mer på feltet.

– Prioritet nummer én for oss har vært å utvikle systemer som ivaretar ofrene på best mulig måte, sier Bjørn Lescher-Nuland, fungerende avdelingsdirektør i likestillingsavdelingen i Bufdir.

Bufdir er enig i at forskning er veldig viktig, men har vurdert det slik at de har nok kunnskap til at de heller kan fokusere på forebyggende arbeid.

– Å komme i gang med faglig arbeid for å sikre gode rutiner for å håndtere overgrep der det skjer er vår hovedprioritet. Vi har også lagt ut retningslinjer for hva man bør gjøre ved mistanke om overgrep på vernmotovergrep.no.

Ikke-tema

Bufdir sier at de vil ta med seg innspillene fra Berit Vegheim videre.

Det er ikke godt nok, mener Vegheim.

– Vold og overgrep mot funksjonshemmede er et ikke-tema. Andre grupper har klart å dokumentere omfanget og har fått oppmerksomhet. Kan man ikke dokumenter et problem, er det heller ingen som foretar seg noe.