Krever ekstra løp i dødstunnel

2. juledag var det en ny tragisk dødsulykke i Hagantunnelen i Akershus. – Komplett ubegripelig at dette ikke blir gjort noe med, sier Sp-topp.

Hagantunnelen i Nittedal stengt etter dødsulykke 26.12.19

STENGT IGJEN: Hagantunnelen i Nittedal var stengt flere timer 2. juledag etter en frontkollisjon med tragisk utfall.

Foto: Fredrik Hagen / NTB scanpix

Dødsulykken 2. juledag var den tredje i Hagantunnelen siden 2014. En kvinne i 40-årene omkom etter en frontkollisjon. En mann i 50-årene ble kritisk skadd.

Siden åpningen i 2003 har det vært en rekke møteulykker og påkjørsler bakfra i den sterkt trafikkerte tunnelen på rv.4 i Nittedal.

Like lenge har kravet om to adskilte løp for nordgående og sørgående trafikk blitt fremmet fra lokalt hold.

– Ikke flere å miste

– Nå må Statens vegvesen ta sikkerheten på alvor. Vi har ikke flere å miste, sa ordfører i Nittedal, Hilde Thorkildsen (Ap) til RB torsdag.

Sigbjørn Gjelsvik, Sp

KREVER HANDLING: Hvor mange liv må gå tapt før regjeringe er villig til å lytte, undrer stortingsrepresentant Sigbjørn Gjelsvik (Sp).

Foto: Lise Åserud / NTB scanpix

– Min første tanke da jeg hørte at det var skjedd en ny tragisk ulykke i Nittedal, var at nå har det vel smelt i Hagantunnelen igjen.

Det sier stortingsrepresentant for Akershus, Sigbjørn Gjelsvik (Sp). Han tok opp kravet om to tunnelløp med samferdselsministeren så sent som i august.

Da hadde to personer nettopp blitt hardt skadd i den til da siste av en lang rekke ulykker i tunnelen.

Skulle vært to løp

Det spesielle med Hagantunnelen er at den 2,5 kilometer lange tunnelen ifølge reglene skulle hatt to løp.

Statens vegvesens tunnelhåndbok sier nemlig at tunneler med denne lengden skal ha to løp hvis det passerer mer enn 12.000 biler i døgnet.

I Hagantunnelen kjørte det i snitt om lag 15.000 biler hvert døgn i 2018.

Dødsulykke i Hagantunnelen

MANGE ULYKKER: Det har vært mange alvorlige ulykker i Hagantunnelen. I april 2014 omkom en motorsyklist etter å ha kollidert med to personbiler.

Foto: Erik Engen / NRK

Ble tatt ut

I Nasjonal Transportplan for 2014-2023 var det derfor satt av statlige penger til et ekstra tunnelløp. Da planen ble rullert i 2017, ble ekstraløpet imidlertid tatt ut.

På spørsmål om hvorvidt ekstraløpet vil bli tatt inn igjen ved neste korsvei, svarte samferdselsminister Jon Georg Dale (Frp) at dette blir vurdert.

I den samanhengen vil det bli tatt stilling til aktuelle tiltak - både i denne tunnelen og andre høgtrafikkerte tunnelar som berre har eitt tunnelløp i dag.

Samferdselsminister Jon Georg Dale
Jon Georg Dale i stortingssalen.

VIL VURDERE: Samferdselsminister Jon Georg Dale

Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

– Ubegripelig prioritering

Etter nok en dødsulykke sendte Sp-politikeren i dag enda et spørsmål til ministeren.

– Rett før jul fikk vi nyheten om at regjeringen nå skal kjøre på med det gedigne prestisjeprosjektet E18 vest for Oslo. Det skjer mot viljen til både politikerne i Oslo og Viken.

– Samtidig blir helt nødvendige investeringer for å sikre tryggheten til trafikantene i Hagantunnelen skjøvet ut i det uvisse. Det er komplett ubegripelig, sier Sigbjørn Gjelsvik til NRK.

– Altfor mange ulykker

Transportpolitisk talsmann for Arbeiderpartiet på Stortinget, Sverre Myrli, sier at det er helt åpenbart at det må på plass et nytt tunnelløp i Hagantunnelen.

– Det er veldig tragisk at det igjen skjer en ulykke. Det har vi dessverre hatt altfor mange av, sier han.

Sverre Myrli (Ap) i stortingssalen

KREVER HANDLING: Også Aps transport-talsmann Sverre Myrli ber Jon Georg Dale få på plass nytt tunnelløp.

Foto: Terje Bendiksby

Myrli sier at rv.4 er en veldig viktig veiforbindelse på det sentrale Østlandet.

– Men det merkelige er at der det er mest trafikk, nemlig lengst sør på rv.4, der ligger ikke Hagantunnelen inne i eksisterende veiplaner.

NRK har spurt Samferdselsdepartementet om de kan komme med klarere signaler om et ekstra tunnelløp i dag. Ifølge kommunikasjonsavdelingen er det ikke noe nytt i saken siden svaret som ble gitt Stortinget i august.

To dødsulykker

Tragisk nok var det to dødsulykker i Akershus 2. juledag. Den andre var en frontkollisjon i Frogntunnelen. Det har likhet med Hagantunnelen ett løp mens trafikkmengden tilsier to.

Nytt løp i Frogntunnelen ligger imidlertid inne i Nasjonal Transportplan som en del av ny Oslofjord-forbindelse.

Laster kart, vennligst vent...

TO DØDSULYKKER: To personer omkom i to tunnelulykker i Akershus 2. juledag.