Hopp til innhold

Krever byggestart innen tre år

– Befolkningsveksten vil føre til at dagens t-banetunnel korker seg før noen aner, sier Ruters administrerende direktør Bernt Reitan Jenssen. Bygging av ny t-banetunnel må starte innen tre år, mener han.

Illustrasjon av hvordan Ruter ønsker seg t-banestasjonen på Bislett.
Foto: Ruter/Placebo Effects AS

– Konsekvensen av å mangle en ekstra tunnel vil komme til syne mellom 2025 og 2030, og konsekvensene blir alvorlige. Da er det viktig å komme igang nå, med å finne ut hvor tunnelen skal legges, slik at vi kan gjøre oss klare til å bygge den, sier Reitan Jenssen.

Han mener det haster med å komme i gang med byggingen.

Ruter har trafikktall som kan tyde på at tidspunktet for når dagens sentrumstunnel er sprengt kapasitetsmessig vil rykke enda nærmere enn 2025. Og da må alle formaliteter være i orden om tre år.

– Allerede nå er det åpenbart at tunnelen ikke kan bygges uten støtte fra staten. Staten må komme tydeligere på banen, mener Reitan Jenssen.

Forslag fra Ruter til linjekart for ny tunnel

– Må planlegges nøye

Magnhid Meltveit Kleppa

Magnhid Meltveit Kleppa.

Foto: Sigurd Steinum / NRK

Statlige penger til ny tunnel må komme i neste Nasjonal Transportplan, som Regjeringen legger fram for Stortinget våren 2013. Ti milliarder kroner til ny tunnel fins hverken hos Oslo kommune eller i Oslopakke 3-systemet.

Samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa ser behovet for ny tunnel, men sier at det er for tidlig å komme med konkrete pengeløfter.

– Min ambisjon er å styrke den statlige medvirkningen til kollektivtrafikken i neste nasjonale transportplan. Når, hvordan og med hvor mye midler må avklares våren 2013, sier hun.

At det blir kollektivtransport det skal satses på, og ikke bil, er det ingen tvil om, ifølge Meltveit Kleppa.

– Da må staten stille opp, sier hun.

Tunnel til 10 milliarder

Ifølge Ruter vil en ny tunnel koste 10 milliarder kroner.

– Det er ikke dyrt, fordi en ny tunnel vil gi en veldig høy nytte. Det er veldig mange passasjerer som vil ha glede av tunnelen. Den vil tredoble kapasiteten på t-banen. Det er et av de billigste og mest samfunnsnyttige tiltakene vi kan gjøre, mener Reitan Jenssen.

Bernt Reitan Jenssen, administrerende direktør i Ruter

Bernt Reitan Jenssen, administrerende direktør i Ruter.

Foto: Ruter

Hvor den nye tunnelen skal gå bør ifølge Bernt Reitan Jenssen avklares i løpet av det nærmeste året.

– Må gå innom attrative stoppesteder

Østlandssendingen har tidligere fortalt om Ruters forslag til tunnel fra Tøyen, under Grünerløkka, ned til Stortinget, opp igjen til Bislett og videre til Majorstuen. Trasévalget er basert på omfattende trafikkanalyser, sier Ruter-sjefen.

– Det er viktig å skape en løsning som er så attraktiv for kundene at man får en jevn passasjerfordeling mellom de to tunnelløpene. Tunnelen vi har i dag går til steder folk vil reise. Da må vi bygge en ny tunnel som går via steder som like mange folk har lyst til å reise til og fra, sier han.

En ny tunnel nord for dagens tunnel bør være innom Stortinget og en jernbanestasjon, enten Nasjonalteateret eller Oslo S, mener han.