Krever bompenger fjernet

22 kommuner i grenseland krever at bompengene fjernes for kollektivtrafikken over Svinesund.

Bompenger
Foto: Rainer Prang / NRK

Bompenger for kollektivtrafikken over Svinesundbruene kan gi dødsstøtet for pendlerbussen og er et grensehinder hevder 22 grensekommuner i Sverige og Norge, Østfold fylkeskommune og Västra Götalandsregionen.

I et brev til den svenske næringsminsteren og det norske samferdselsdepartementet krever de avgiften fjernet.

Bomavgiften for bussene, som trafikkerer bruene over Svinesund, innvirker negativt på utviklingen i regionen, hevder kommunene og fylkeskommunene på begge sider av grensen ved Svinesund.

Fra juni i fjor ble bompenger innført, da den nye Svinesundbrua ble åpnet, og bussene ble ikke fritatt.

Liv Signe Navarsete
Foto: MMSfoto: Øyvind Torvund / NRK

Krav til Navarsete

Brevet fra kommunene og de to fylkeskommunene er sendt til Sveriges næringsminister Thomas Östros og samferdsminister Liv Signe Navarsete.

Kravet, som alle brevskriverne stiller seg bak, er at avgift på kollektivtrafikk gis dispensasjon.

I følge statistikk fra 2005 er arbeidspendlingen mellom Västra Götaland og Norge omfattende. Daglig pendler nærmere 4 000 personer over grensen til Norge.


Dødsstøt for pendlerbuss

Bomavgiften utgjør årlig en kostnad på 1,5-2 millioner pr. år.

För kollektivtrafiken innebär bompengen en merkostnad på 1,5–2 miljoner kronor per år, og kan bli dødsstøtet for Gränspendeln som kjører 16 turer daglig over bruene.

Bussforbindelsen ble opprettet i fjor i og med at svært mange nordmenn på Østfold-siden av grensen har sin jobb på Svinesund og i Strömstad.

Også en del svensker eller nordmenn bosatt i Sverige, som jobber i Norge, benytter seg av bussforbindelsen.

Prøveprosjekt

Gränspendeln er et etterlengtet prosjekt, og diskusjonene om en fast buss mellom Strömstad og Halden har pågått i nærmere 25 år. Det har vært lagt ned mye arbeid i å finne en god løsning.

Gränspendeln er et forsøksprosjekt over to år, og finansieres med 4 millioner fra EU og 3,5 millioner fra den norske staten.

 I løpet av de første ni månedene av forsøksprosjektet hadde rundt 40 000 personer reist med bussen.

Må øke bilettprisen

 Den nye Svinesundbrua ble den utløsende faktoren på det langvarige pendlerproblemet.

I og med at køproblematikken var antatt å ville forsvinne med økt brokapasitet, ble mulighetene bedret for kollektivtrafikk, uten at bussene står fast i milelange køer.

Gränspendln ble sett på som et viktig bidrag i miljøsammenheng, og et forsøk på å redusere biltrafikken over grensen.

 – Skal bussforbindelsen belastes med bompenger må bilettprisen økes med 40 prosent, sier  Yvonne Samuelsson, sekretær i Gränskomiteén til Bohuslänningen. 

Bør få slippe avgift

Samuelsson mener det er usikkert om bussforbindelsen over grensen kan opprettholdes, når forsøksperioden opphører og tilskuddene forsvinner fra EU og den norske staten.

Det finns flere årsaker til at bussforbindelsen bør få slippe avgift, og Gränskomiteen peker på at i Norge slipper kollektivtrafikken å betale bompenger på andre avgiftsbelagte strekninger.

Heller ikke i Stockholm betaler kollektivtrafikken såkalt "trängselskatt", og på Öresundsbrua er det ikke ekstra avgifter for kollektivtrafikken ut over det som inngår i Banverksavgiften.