Hopp til innhold

Riksadvokaten krever bedre politiavhør av barnehagebarn

– Jeg skulle ønske det var fokus på dette da vår datter ble avhørt etter at hun fortalte oss om overgrep, sier foreldrene til lille «Pia».

pia

«Pia» liker å sitte på rommet og tegne. Foreldrene hennes er overbevist om at hun ble utsatt for seksuelle overgrep i barnehagen. Men politiet henla saken hennes.

Foto: Privat

«Pia» liker å sitte på rommet og tegne. Foreldrene hennes er overbevist om at hun ble utsatt for seksuelle overgrep i barnehagen. Men politiet henla saken hennes.

Foto: Privat

– Barnas forklaring er ofte helt avgjørende for om man får oppklart saken, sier førstestatsadvokat Birgitte Istad.

Hun jobber ved Riksadvokatens kontor. De har ansvaret for kvaliteten på politiets etterforskning.

Riksadvokaten har gått gjennom nesten 50 politisaker om overgrep i norske barnehager. De vil vite om politiet har gjort en god nok jobb.

Birgitte Istad, statsadvokat Riksadvokaten

Førstestatsadvokat Birgitte Istad ved Riksadvokatens kontor.

Foto: Riksadvokaten

Undersøkelsen ble satt i gang etter at NRK i november fortalte historien om «Pia» på tre år.

Foreldrene hennes er overbevist om at hun ble misbrukt. Hjemme fortalte den vesle jenta om overgrep av en ansatt i barnehagen. Men politiet henla saken. NRKs kartlegging avdekket at 93 prosent av slike saker ble henlagt.

– NRKs oppslag gjorde at vi ville finne ut om vi kan gjøre noe bedre, sier Istad.

– Kunne ført etterforskningen videre

Riksadvokatens konklusjon er at mye kan bli bedre. Det gjelder særlig innledende etterforskning og avhør av barna.

  • Det er metodiske mangler ved de fleste avhørene av barn.
  • Det har vært manglende etterforskning før selve avhøret.
  • Hva barnet har fortalt foreldre eller andre er for dårlig dokumentert.
  • Politiet gir for vag informasjon til barnet om grunnen til at det avhøres.
  • Politiet klarer ikke å sikre en fri og fullstendig forklaring fra barnet.

– Vi kan ikke se bort fra at hvis avhør hadde vært bedre forberedt og gjennomført på en annen måte, kunne barnet kommet med flere opplysninger. Dette kunne ført etterforskningen videre og saken kunne blitt oppklart, sier Istad.

Vanligvis blir barn kun avhørt én gang i slike saker. Riksadvokaten mener det burde vært gjort flere avhør i flere av barnehagesakene.

Les hele rapporten her.

Vil ikke gjenåpne saker

Ifølge rapporten har de fleste barnehager gode rutiner for å håndtere bekymringer om overgrep.

Men i noen saker har barnehagen gjort politiets arbeid vanskeligere. Ansatte har fått vite av lederen i barnehagen at de har status som mistenkt. Dette kan føre til at bevis slettes av den mistenkte.

– Det er viktig at politiet har kontroll på informasjonen i saken. Det er også viktig for dem som mistenktes på et uriktig grunnlag, sier Istad.

Riksadvokaten vil ikke gjenåpne av noen av de nærmere 50 sakene.

– Det er ikke grunnlag for dette. En etterforskning kan gjenopptas på bakgrunn av nye opplysninger og innen tidsfrister. At vi påpeker mangler i etterforskningen er ikke nye opplysninger, sier Istad.

Riksadvokaten mener det var riktig å henlegge sakene som ble henlagt, ut ifra opplysningene politiet hadde da beslutningen ble fattet.

Ønsket fokus på dette da datteren ble avhørt

Lille «Pia» sin sak er ikke blant sakene Riksadvokaten har gjennomgått.

Foreldrene hennes har imidlertid vært svært kritiske til politiets arbeid.

«Pia» ble avhørt én gang. Avhøret fant sted på den tiden av dagen da treåringen vanligvis sov, ifølge foreldrene. Politiet avslo å avhøre henne flere ganger.

– Jeg skulle ønske det var fokus på dette da vår datter ble avhørt etter at hun fortalte oss om overgrep, sier jentas foreldre til NRK i dag.

Varsler tiltak

Politidirektoratet ser alvorlig på saker hvor barn kan være utsatt for vold og overgrep.

– Disse sakene har høyeste prioritet. Og det er bekymringsfullt at rapporten peker på at flere tilrettelagte avhør av barn ikke holder tilfredsstillende kvalitet, sier avdelingsdirektør Bjørn Vandvik i Politidirektoratet.

Vandvik legger til at rapporten gir et godt grunnlag for nødvendig læring.

– Nå skal vi sette oss nærmere inn i rapporten, og kartlegge hvilke konkrete tiltak som bør iverksettes for å følge opp funnene fremover, sier han.

Politimester på Romerike, Bjørn Vandvik

Avdelingsdirektør Bjørn Vandvik i Politidirektoratet.

Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix

Hei!

Tenkte du på noe da du leste denne artikkelen? Eller har du et tips? Send meg gjerne en e-post!

Jeg har tidligere skrevet saker om overgrep i barnehager, om dagmammen som selv er fratatt foreldreansvaret og annnen ulovlig dagmammavirksomhet

Har du tips til andre saker jeg bør se på?

Ta kontakt med meg!