Krever at kontrollutvalget trekker seg

Opposisjonspolitikere i Halden er rystet over at sterke personangrep fra kontrollutvalgsleder er lekket til pressen.

Halden kommune

Ny turbulens rundt kontrollutvalget i Halden kommune: Utvalgsleder sendte brev med sterke personanklager rett til pressen.

Foto: Rainer Prang / NRK

- Dette er grove og uhørte påstander tatt rett ut av løse lufta fra Grødahl som savner dokumentasjon, sier Høyres gruppeleder i Halden kommunestyre Carl Victor Sundling til NRK.

Opposisjonspolitikere i Halden er sjokkert over at leder av kontrollutvalget i kommunen har sendt et brev med sterke personagrep på en ansatt i Østfold kontrollutvalgssekretariat direkte til pressen.

- Det ser ut til at målet her har vært å ramme Femanger Pettersen. Brevet skulle ha vært unntatt offentlighet, sier Sundling.

I brevet hevder kontrollutvalgets leder Ann Kristin Grødahl at hun har vært utsatt for forsøk på politisk korrupsjon.

Les også:

Brev unntatt offentlighet

Brevet fra Ann Kristin Grødahl til Halden kommunestyre ved ordfører ble journalført i kategorien unntatt offentlighet på rådhuset i Halden kommune den 6. mai i år.

Samme dag stod artikkelen med påstandene om politisk korrupsjon på trykk i lokalavisen Halden Arbeiderblad.

Brevet er i følge rådhusets arkivavdeling aldri utlevert til Halden Arbeiderblad før saken kom på trykk i avisen. NRK Østfold har fått brevet tilsendt direkte fra Ann Kristin Grødahl den 6. mai.

- Jeg ble veldig overrasket da Halden Arbeiderblad ringte meg på morgenen den 6. mai. På det tidspunktet hadde jeg ikke fått lest innholdet i brevet fra Grødahl, sier Anne Karin Femanger Pettersen, som har fått anklagene rettet mot seg til NRK.

Utover det vil hun foreløpig ikke kommentere saken, før hennes styre i Østfold kontrollutvalgssekretariat (ØKUS) har behandlet Grødahls påstander.

Brevet har endret status fra "unntatt offentlighet" i kommunens postjournal etter at Halden Arbeiderblad publiserte saken.

Brev fra Ann Kristin Grødahl

Brevet fra leder av kontrollutvalget i Halden kommune var stilet til ordfører, med kopi til kontrollutvalget, rådmann og styret i ØKUS, men gikk også til pressen.

Foto: Faksimile / NRK

Politisk korrupsjon

- Jeg ser meg dessverre nødt til å meddele ordføreren om at det har foregått det jeg opplever, som forsøk på politisk korrupsjon, slik starter brevet fra Ann Kristin Grødahl til Haldens ordfører.

I brevet heter det videre fra Grødahl:

"Leder for ØKUS, Østfold kontrollutvalgssekretariat, Ann Karin Femanger Pettersen har ved flere anledninger bedt meg om å trekke meg som leder for kontrollutvalget mot lovnader om stor media dekning og politisk karriere utover det lokalpolitiske."

- Da jeg har stilt meg totalt avvisende til noe slikt, har samarbeidet mellom ØKUS og kontrollutvalget i Halden blitt stadig dårligere, heter det videre i brevet fra Grødahl der hun blant annet hevder at Femanger Pettersen driver ren obstruksjon ved utføring av tjenester bestilt av Grødahl selv.

Geir Helge Sandsmark, Venstre Halden

- Det er helt ukjent for Venstre at det skal ha vært gitt tilbud om politisk karriere for Ann Kristin Grødahl, sier Venstres leder i Østfold, Geir Helge Sandsmark.

Foto: Kjetil A. Berg

- Helt ukjent i Venstre

Anne Karin Femanger Pettersen har hatt et verv i Østfold Venstre, og er nå menig medlem i Venstre i Fredrikstad.

- Anne Karin Femanger Pettersen har på grunn av yrket sitt trukket seg helt ut av den politiske virksomheten i Fredrikstad Venstre. Hun har ikke noe politiske engasjement, sier leder i Fredrikstad Venstre Helge Hasvold.

Geir Helge Sandsmark i Østfold Venstre stiller seg sterkt kritisk til påstandene som framkommer fra Grødahl i brevet, og mener det er utenkelig at Femanger Pettersen skal ha tilbudt Ann Kristin Grødahl en "politisk karriere".

- Disse påstandene fra Grødahl er helt ukjente for oss. Jeg har vært med i Venstre i flere år nå, både i Halden og i Østfold, og tar avstand fra slike påstander. Dette faller på sin egen urimelighet, sier Sandsmark til NRK.

Vil fjerne sekretariatsleder

- Jeg mener det er en stor risiko for inhabilitet i Femanger Pettersens fremstilling av saksdokumenter til utvalget. Det er klare omstendigheter som er egnet til å svekke tilliten til upartiskhet i sekretærfunksjonen, og jeg ber derfor ordføreren om å sørge for annen tilfredsstillende sekretariatsløsning ut den tiden kontrollutvalget skulle fått tjenestene levert av Femanger Pettersen, skriver Ann Kristin Grødahl blant annet i sitt brev.

Avtalen mellom Halden kommune og Østfold kontrollutvalgssekretariat løper ut etter 1. kvartal i 2011. Halden kommune har konkurranseutsatt både sekretariatet og Østfold kommunerevisjon.

Les også:

Carl-Victor Sundling, Høyre Halden

- Grødahl bør vurdere sin posisjon. Hele dette kontrollutvalget bør trekke seg, sier Høyres Carl Victor Sundling.

Foto: Rainer Prang / NRK

- Bør trekke seg

Høyres Carl Victor Sundling sier at det helt fra kontrollutvalget ble valgt i 2007 og fram til i dag, har det vært bråk rundt utvalget, som foruten Grødahl består av tidligere Arbeiderparti-ordfører i Halden, John Erik Eriksen, og Edna Henriksen (Ap).

John Erik Eriksen var ikke valgbar til utvalget, fordi han var ansatt i Halden kommune, og utvalget skulle dermed ha vært valgt på nytt.

Kommunestyrets flertall valgte å se bort i fra forholdet, og Eriksen møtte ikke i utvalget før etter at han ble pensjonist.

De borgerlige boikottet kontrollutvalget i 2007 etter at posisjonspartiene Ap, SV og Kristelig Folkeparti samlet seg om Ann Kristin Grødahl som kandidat, selv om hennes eget parti Rødt på forhånd inngikk skriftlige avtaler med øvrige opposisjonspartier om at Høyres Carsten Dybevig skulle lede kontrollutvalget.

Med brevet som nå er lekket til pressen, sier Sundling at grensen er overskredet for hva man skal finne seg i fra kontrollutvalgets side.

- Ann Kristin Grødahl fremstår helt uten troverdighet etter denne lekkasjen og hun bør vurdere sin posisjon. Dette utvalget bør trekke seg, sier Sundling.

Grødahl ønsker ikke å kommentere saken overfor NRK. I en sms svarer hun at hun viser til brevet hun har sendt, og at saken skal behandles i kommunestyret den 20. mai i år.