Krever 70 millioner i erstatning

Et borettslag i Lillestrøm kommune krever 70 millioner kroner til 50 familier. Det erfarer NRK. Borettslaget ligger inntil søppeldeponiet i Brånåsdalen.

Kommunen som eier fyllinga ble dømt til å betale erstatning til 14 huseiere i vår. Erstatningene skulle dekke husenes verditap på grunn av problemer med gasslekkasjer fra fyllinga, og nå mener borettslaget at de har krav på samme type erstatning.

Verken kommune eller borettslag vil kommentere saken nå.