Krevende skolestart for barn med utviklingshemning

Skolestart for et barn med utviklingshemming krever større forberedelser og planlegging enn kun å kjøpe ransel og penal.

Video DOWNS-SYNDRO-080910-OS18-195241-SI_OS.mp4

Se video med Viktor fra Hvaler!

Nærmere 2500 førsteklassinger her i landet har behov for spesialundervisning, men en ny dokumentar viser at mange skoler ikke er godt nok forberedt på å ta de imot.

Viktor som er med i dokumentaren begynte på skole på Hvaler i fjor.

Se video over!