Krevende kjøreforhold

Det kan bli svært glatt på veiene her på Østlandet mandag. Det er sendt ut farevarsel og ifølge Meteorologisk institutt, er det kombinasjonen minusgrader og regn som kan gi vanskelige forhold.