Halden kommune: Krevd for 800.000 i advokathonorarer

Halden kommune er krevd for rundt 800.000 kroner av advokaten, som har bistått suspendert byggesaksleder.

Asbjørn Montelius

KREVER KOMMUNEN FOR 800.000 KRONER. Den juridiske bistanden suspendert byggesaksleder Asbjørn Montelius har fått i forbindelse med granskingen mot seg, har kostet rundt 800.000 kroner.

Foto: Joakim S. Enger

Suspendert byggesaksleder Asbjørn Montelius i Halden kommune ble i 2013 gjenstand for gransking etter påstander om korrupsjon.

Kommunen har vært villig til betale fire timer av honoraret til advokat Helge Skaaraas, som har bistått Montelius underveis i granskingsprosessen.

Men kravet fra advokaten er timemessig og økonomisk langt unna kommunens tilbud.

Les også:

Legger skylda på kommunen

Det er en regning på 789.437,- kroner Halden kommune har fått på bordet fra advokat Helge Skaaraas i advokatfirmaet Bjørge - Skaaraas & Co AS.

Han peker på, at da granskingen av Montelius ble vedtatt i formannskapet i Halden kommune i mai 2013, var mandatet at granskerne skulle se på påstander om mulige misligheter knyttet til Asbjørn Montelius i hans stilling som byggesaksleder i Halden kommune.

Skaaraas hevder i et brev til kommunen at det underveis dukket opp en utvidelse av granskingsmandatet.

Dette, samt forholdet med at det skjedde lite i granskninsgsaken før sommerferieavviklingen og at det var en stram tidsplan for granskingen, førte ifølge Skaaraas til at man fant det nødvendig å koble inn Advokatfirmaet Elden i Oslo.

Les også:

Lagde mot-rapport

Da granskningsrrapporten endelig forelå, mente Montelius og Skaarass at den var av så vidt dårlig kvalitet, at man fant det riktig å lage en motrapport.

I forbindelse med motrapporten - der man blant annet har belyst granskernes metodevalg, trakk man inn advokat Kristian Dahle Trygstad i Alt advokatfirma i Oslo som en ressurs for kvalitetssikring.

- Som følge av at vårt arbeide er en direkte følge av kommunens beslutning om gransking - hvor det forutsettes at Montelius får dekket sine saksomkostninger - kreves Montelius utgifter i anledning granskingen dekket, skriver Helge Skaaraas til Halden kommune.

Les også:

- Har fått for fire timer

Toril Bjerkeli, som er personalsjef i Halden kommune, bekrefter at Asbjørn Montelius har fått økonomisk bistand for fire timer til juridisk hjelp.

På forespørsel til rådmann Gudrun Haabeth Grindaker om hennes kommentar til brevet fra advokat Skaaraas og kravet om dekning av saksomkostninger på 789.000,- svarer Bjerkeli på vegne av rådmannen

- Svar på brevet fra advokat Skaaraas er under utarbeidelse. Rådmannen har ingen kommentarer utover dette, sier hun.