Krepsebestanden er ikke truet

Nå starter 10 dager med krepsefisking i Steinsfjorden.

Krepsefiske i Steinsfjorden

Nå starter krepsefisket i Steinsfjorden. Prøvekrepsingen viser at krepsebestanden ikke er truet.

Foto: Christofer Kjos Gabrielsen / NRK

Prøvekrepsingen viser at krepsestanden ikke er på vei ned.

Nå starter 10 dager med krepsefisking i Steinsfjorden. Prøvekrepsingen er unnagjort.

Ingen bekymring i år

Prøvekrepsingen gjennomføres for å gi en antydning av hva fiskerne kan vente seg av edelkreps i fjorden.

Erik Garnås hos miljøvernavdelingen hos Fylkesmannen i Buskerud, og leder for Steinsfjorden fiskeforening, Kjell Sundøen prøvefisket kreps denne uka.

Prøvefiskerne bruker teiner med liten maskevidde, for å se på rekrutteringen av både små og store edelkreps i forhold til årene før. Dette er teiner som krepsefiskerne vanligvis ikke har lov til å bruke.

- Hvis det hadde vært lite kreps i våre teiner, ville det vært et faresignal. Det virker som om det er omtrent som i fjor, forteller Garnås og Sundøen.

Miljøvernavdelingen registrerer også fangststatistikk. Da kommer de fram til et mål på hvor mye kreps som blir tatt opp i fjorden gjennom sesongen. Alt dette er med på å vurdere bestanden.

Krepsefiske

All kreps under 9,5 centimeter skal slippes ut igjen, sier Erik Garnås, i Fylkesmannens miljøvernavdeling i Buskerud.

Foto: Christofer Kjos Gabrielsen / NRK

Ikke alle fisker kreps lovlig

Ikke alle som driver med krepsefisking overholder bestemmelsene som er gjort for å bevare krepsestanden i Steinsfjorden, forteller Garnås.

- Det forsvinner endel kreps under krepsinga. Det er nok litt å gå på, for å være lovlig. All kreps under 9,5 centimenter skal ut igjen på det stedet hvor den ble tatt. Det er det viktigste. Da greier den seg. Ikke sett den ut på et sted der det ikke finnes kreps fra før av. Da finnes det ikke livsgrunnlag for krepsen.