Krekar anker avgjørelsen

- Vi anker avgjørelsen, sier Krekars advokat Brynjar Meling. Når anken har kommet inn, vil Oslo tingrett ta stilling til om flyttingen av Mulla Krekar skal vente på behandling i en høyere rettsinstans.