Krasjlanding for tredje rullebane

I 2017 bestemte Stortinget at en eventuell tredje rullebane ved Oslo Lufthavn skulle ligge øst for flyplassen. Nå vil Samferdselsdepartementet vurdere plasseringen på nytt.

Et fly går inn for landing på Gardermoen

LAGT PÅ IS: Samferdselsdepartementet ønsker å få en ny vurdering av en eventuell ny tredje rullebane på Oslo Lufthavn. Departementet ønsker mer informasjon før de bestemmer seg.

Foto: Paul Kleiven / NTB scanpix

Med stemmene til Høyre, Frp, KrF og Arbeiderpartiet avgjorde Stortinget i 2017 hvor en eventuell ny rullebane på Gardermoen skal bygges.

Den skulle ligge øst for Oslo lufthavn, like nord for tettstedet Sand i Ullensaker kommune i Akershus, med over 2000 innbyggere.

Kommunen har vært svært skeptiske til dette, særlig på grunn av frykten for mye støy i området.

I et brev fra Samferdselsdepartementet kommer det nå fram at de ønsker en ny vurdering av plasseringen av rullebanen.

Laster kart, vennligst vent...

Dette foreløpige kartet viser hvordan støyen fra Oslo lufthavn kan bre seg utover naboområdene etter bygging av en tredje rullebane i Ullensaker.

– En seier

Det er ordfører i Ullensaker, Tom Staahle, svært glad for.

– Jeg ser på dette som en seier. Jeg ser at departementet har tatt innover seg våre synspunkter og kommet oss i møte. Det setter vi pris på, sier han til NRK.

Kommunen er vant til flybråk fra dagens to rullebaner, men situasjonen kan bli dramatisk mye verre med en rullebane nummer tre, mener ordføreren.

– Innbyggerne våre blir veldig sterk berørt av et tredje alternativ. Nå får vi muligheten til å gå ordentlig inn i alle detaljer, sier Staahle (Frp).

Ullensakerordfører Tom Staahle

Ordfører i Ullensaker, Tom Staahle (Frp), er svært glad for at planene for en ny rullebane foreløpig er lagt på is.

Foto: Dag Aasdalen / NRK

Konsekvensutredning, nye tall og beregninger

Samferdselsminister, Jon Georg Dale (Frp), sier begrunnelsen er at det ikke er lagt frem nok informasjon til å gå videre med planene.

Departementet legger til grunn at planlegging av en tredje rullebane krever at det gjennomføres en konsekvensutredning etter plan- og bygningslovens regler.

Samferdselsminister Dale forteller at han nå har bedt Avinor, som eier flyplassen, om å oppdatere en rekke beregninger, i tillegg til å komme med noen nye tall.

– Er dette et spark til Avinor?

– Nei, det har jeg ikke behov for, sier Dale til NRK.

– Må det nytt stortingsvedtak til?

– I utgangspunktet trengs ikke det nå. Det er ikke gjort noen juridisk bindende vedtak om hvor rullebanen skal ligge.

Men loven stiller ikke et absolutt krav om at en formell konsekvensutredning må være gjennomført før det tas et valg mellom østre og vestre lokaliseringsalternativ.

Jon Georg Dale (Frp) i Vandrehallen på Stortinget

Samferdselsminister Jon Georg Dale gjenåpner diskusjonen om hvor en eventuell tredje rullebane på Gardermoen skal ligge.

Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix

Avinor skal bidra

Plansjef i Avinor, Bent Skatvedt, sier at de ikke leser noen direkte kritikk av dem i brevet som Samferdselsdepartementet nå har sendt ut.

Skatvedt sier de nå vil gjennomføre utredningene for å fremskaffe tall og informajson som departementet ønsker.

– Så får vi oppsummere og ta en vurdering derfra, sier plansjefen til NRK.

Kan havne i Nannestad

Det andre alternativet var i Nannestad, vest for flyplassen, men det ville ødelegge 14 gårdsbruk, 70 hus og 500 mål dyrka mark.

Dette alternativet ble skrinlagt.

Men nå vil altså Samferdselsdepartementet ha en ny vurdering, fordi de mener grunnlaget til beslutningen ikke var godt nok. Skulle en tredje rullebane legges vest istedenfor øst for lufthavnen, vil den i så fall ligge i Nannestad kommune, ikke Ullensaker.

Nannestad-ordfører Hans Thue (Ap) tar imidlertid beskjeden med ro.

Hans Thue

Ordfører i Nannestad, Hans Thue (Ap).

Foto: Trine Bråthen / NRK

– Jeg oppfatter at departementet vil oppdatere beslutningsgrunnlaget de har hatt. De vil dobbeltsjekke om det er endringer som kanskje burde påvirke om man i det hele tatt skal begynne bygging av en tredje rullebane.

– Hvis dere ender opp med den tredje rullebanen, hva kan konsekvensene bli?

– Det vil være at man ødelegger utrolig mye landbruksjord. Siden det ble bestemt at Gardermoen skulle bygges ut har vi lagt alle nye hus utenfor støysonen – og det har vi gjort konsekvent siden åpningen av Gardermoen.