Krangler om veterinær-flytting

Partene krangler om flytting av Veterinærhøgskolen fra Oslo til Ås kort tid etter at Stortinget vedtok saken.

Veterinær
Foto: Erichsen, Jarl Fr. / SCANPIX

Veterinærhøgskolen i Oslo og Universitetet på Ås er i åpen krangel om sammenslåingen som Stortinget vedtok for to måneder siden.

Universitetet vil ha en sammenslåing så raskt som mulig, mens Veterinærhøgskolen vil vente til nye lokaler står ferdig på Ås.

Les også:
Strid om utflytting

Veterinærhøgskolen ut av Oslo

Veterinærhøgskolen nærmere Ås

Åtte av ti negative

- Vi tror det er en bedre måte å innlede en flytteprosess på: Vi bør bli enige om plattformen på det nye, så kan vi få med oss de ansatte på Veterinærhøgskolen og Veterinærinstituttet på prosessen som da skal skje, sier rektor ved Norges veterinærhøgskole, Lars Moe.

Åtte av ti ansatte ved Veterinærhøyskolen er imot sammenslåingen, ifølge rektoren. Mye av denne mostanden skyldes at veterinærutdanningen ikke vil ha for tette bånd til landbruksutdanningen.

Den gamle landbrukshøyskolen på Ås, heter nå Universitetet for miljø- og biovitenskap (UMB), men preges fortsatt av sterke landbruksinteresser.

Veterinærers arbeidsfelt er god matvaresikkerhet og dyrevelferd, og det lar seg ikke alltid forene med høy og lønnsom matvare- og dyreproduksjon.

- Ikke opptatt av utsettelse

Derfor mener Moe at sammenslåingsprosessen må ta den tid den trenger, for å vinne støtte også blant veterinærene.

- Veterinærhøgskolen er ikke opptatt av at dette skal utsettes, vi ønsker å gå inn i en planprosess tungt og så snart som mulig. Men vi ønsker at det skal skje i tråd med det som Stortinget har vedtatt, slik de har vedtatt det - nemlig at Veterinærhøgskolen og Universitetet for biovitenskap først skal slås sammen når de nye byggene foreligger, sier han.

Krangelen går altså åpent mellom de to utdanningsinstitusjonene om hvordan de skal slås sammen på Ås. Selve flyttingen av Veterinærhøgskolen kan tidligst skje om 8 år og etter at det har kostet over to milliarder kroner i nye bygninger og nytt utstyr.

Ønsker enighet nå

Knut Hove, rektor ved UMB på Ås, er ikke enig i at det ikke haster. Han vil slå sammen de to institusjonene til en felles organisasjon så snart som mulig.

- Det er mange tolkninger på det stortingsvedtaket, og det er det departementet som gjør. Det står en setning der som sier at når bygningen er ferdig på Ås er samorganiseringen ferdig. Det betyr ikke at vi ikke kan bli enige i instutusjonen nå, sier han til NRK Østlandssendingen.

- Er du redd for at Stortinget skal ombestemme seg om sammenslåingen og at det ikke blir noe av? Er det derfor det haster?

- Nei, jeg tror på Stortinget og at dette kommer til å skje siden det nå er fattet en beslutning etter så lang tid. Men det haster fordi vi går glipp av så mange muligheter fordi vi ikke kommer igang, svarer Hove.

Kunnskapsdepartementet skal nå mekle i denne saken.