Krangler om rushtidsavgift i Oslo

I fjor var de enige om rushtidsavgift i bomringen. Nå skaper avgiften ny splid mellom Høyre og MDGs miljøbyråd.

Bomringen på Alnabru

RUSHTIDSAVGIFT I TÅKA: Det er helt uklart når vedtaket om å innføre rushtidsavgift i bomringen blir virkelighet. Taksten ble indeksregulert 1. februar og økte fra 33 til 34 kroner for personbiler og fra 99 til 102 kroner for tunge kjøretøy.

Foto: Andreas De Brito Jonassen / NRK

– Jeg må si at det er litt absurd å høre at Høyre ikke vil innføre nye bompengetakster fordi de er for lave, sier miljø- og samferdselsbyråd Lan Marie Nguyen Berg (MDG).

Alt eller ingenting

Høyre mener nemlig at bompengepakken som partene ble enige om i Oslopakke 3-forhandlingene på forsommeren i fjor, bør innføres som helhet, og ikke stykkevis og delt.

Da ble forlikspartnerne enige om tre vesentlige endringer i bompengesystemet med virkning fra 1. mars 2017, altså om under en måned:

  • En økning av normaltaksten fra 33 til 43 kroner.
  • En rushtidsavgift på ti kroner utover normaltaksten.
  • Fem kroner påslag for dieselbiler, såkalt miljødifferensiering. En dieselbil i rushtida vil dermed måtte betale 58 kroner for å kjøre gjennom bomringen.

Det viste seg tidlig at tidsplanen ville ryke. Hovedårsaken er miljødifferensieringen. Behov for lovendring og flere praktiske og tekniske utfordringer gjør at en særskilt dieselavgift neppe er realistisk før tidligst 1. januar 2018.

Nye forhandlinger

I dag samles Oslopakke 3-forhandlerne på nytt for å prøve å nøste opp flere løse tråder i avtalen.

Høyres forhandlingsutgangspunkt er at også rushtidsavgiften bør vente til miljødifferensieringen er klar, noe som altså får MDG til å beskylde dem for å gå imot bompenger fordi de er for lave.

Eirik Lae Solberg foran rådhuset

ALT ELLER INGENTING: Eirik Lae Solberg (H) holder døra litt på gløtt, men er i utgangspunktet imot rushtidsavgift på et tidligere tidspunkt enn miljødifferensierte satser.

Foto: Olav Juven / NRK

Høyres gruppeleder i Oslo bystyre, Eirik Lae Solberg, forklarer det tilsynelatende paradokset slik:

– Høyre gikk inn i Oslopakke 3-forhandlingene og ønsket å innføre miljødifferensierte satser for å få lavere utslipp og bedre luftkvalitet i Oslo. Vi ønsket i utgangspunktet ikke rushtidsavgift, men aksepterte rushtidsavgift som en del av en helhetlig løsning.

– Derfor er vi skeptiske til bare å innføre rushtidsavgift nå. Vi mener at vi bør innføre miljødifferensierte satser, som vi støtter, og rushtidsavgift samtidig, selv om det tar noe lengre tid.

Risikerer vi ikke da å gå inn i en ny vinter uten å ha effektive tiltak mot luftforurensning?

– Jeg tror det er gode muligheter for å innføre disse satsene fra 1. januar neste år, og da vil vi ha effektive tiltak mot luftforurensning gjennom bomringen, sier Eirik Lae Solberg.

– Rammer hundretusener

Lan Marie Berg

SÅ RASKT SOM MULIG: Lan Marie Nguyen Berg (MDG) ser ingen logisk grunn til å vente med rushtidsavgift i Oslo.

Foto: Henriette Mordt / NRK

Lan Marie Berg tror faren for ikke å ha noen av tiltakene på plass neste vinter er stor med Høyres holdning.

– Både Oslo og Akershus har vedtatt Oslopakke 3-avtalen med store flertall. Jeg er opptatt av å følge opp avtalen og innføre det vi kan innføre selv om samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen ikke har fått på plass lovhjemmel for miljødifferensiering ennå.

– Høyere bompenger vil gjøre lufta betydelig bedre for alle de hundretusener av mennesker som blir rammet av for høy luftforurensning i Oslo hvert år, sier hun.

Valgtaktikk?

1. august synes nå som den tidligst mulige datoen for innføring rushtidsavgift. Lan Marie Berg mistenker Høyre for ikke å ville ha en bompengeøkning så tett opp mot stortingsvalget, noe Eirik Lae Solberg avviser.