Krangler om ordfører-avstemning

Flertallet i Nesodden kommunestyre sier nei til en folkeavstemning om hvem som skal være ordfører. Men nå sier departementet ja.

Christian Hintze Holm

Mulighetene er redusert for et gjenvalg av ordfører Christian Hintze Holm på Nesodden. Kommunestyret sa torsdag nei til rådgivende folkeavstemming om ordførervalget.

Foto: Andrea Melby / NRK

Ved forrige kommunevalg ble SV's Christian Hintze Holm gjenvalgt som ordfører med over halvparten av stemmene. Men nå vil flertallet av lokalpolitikerne sette kjepper i hjulene for nok et gjenvalg.

– Etter to valg med den forsøksordningen så har Stortinget vurdert fordeler og ulemper med direkte ordførervalg og funnet ut at ulempene er større enn fordelene, sier Kjell Gudmundsen fra Høyre, som også mener det er strid med valgloven.

Det mener derimot ikke den politiske ledelsen i Kommunaldepartementet, som har ansvar for valgloven.

- Jeg kan ikke se at det er noe hinder i lovverket for at de kan gjøre det. Det må være opp til komunestyret å avgjøre hvordan de forholder seg til det rådet de har fått av innbyggerne, sier statssekretær Dag-Henrik Sandbakken (Sp) i Kommunaldepartementet.

SV-ordfører gjenvalgt på Nesodden

Ordfører velger vi selv!

Kan ha folkeavstemning

Kjell Gudmundsen

Kjell Gudmundsen fra Høyre.

Foto: Andrea Melby / NRK

Lokalpolitikerne kunne likevel latt velgerne bestemme ordførervalget gjennom en rådgivende folkeavstemning. I 2001 vedtok kommunestyret på Nesodden at dersom minst 10 prosent av de stemmeberettigede fremmet et skriftlig krav om en folkeavstemning så kan kommunestyret bestemme at velgerne får ha en rådgivende folkeavstemning.

Torsdag ble det lagt frem 1474 underskrifter for at velgerne skulle komme med sin anbefaling i ordførervalget. Et knapt flertall i kommunestyret, 14 mot 12, stemte nei.

– Det er rett og slett i strid med valgloven. Stortinget har vurdert saken og vedtok i 2009 at ordningen med direkte ordførervalg ikke eksisterer lenger. Heretter er det kommunestyret som velger ordføreren, sier Gudmundsen fra Høyre.

– Setter politikken i vanry

Sittende SV-ordfører Christian Hintze Holm er helt uenig.

– Godt over ti prosent av befolkningen har bedt om å få en rådgivende folkeavstemning. Da skal kommunestyre sørge for at det holdes en slik folkeavstemning, sier Hintze Holm.

Folket får velge ordfører

Tidligere har Høyre, Fremskrittspartiet, Arbeiderpartiet og Venstre sagt at de er imot en rådgivende folkeavstemning når det gjelder valg ordfører.

Mens SV, Kristelig Folkeparti, Rødt og Miljøpartiet de Grønne har vært for.

Hintze Holm var skuffet etter gårsdagens vedtak.

– Det er etter mitt syn å sette politikken i vanry. Når man gir befolkningen en rettighet, kan man ikke se bort fra det når de benytter seg av den, sier han.