Kråkerøyforbindelsen skal startes

I Statsbudsjettet for 2007 er det planlagt oppstart av ny kråkerøyforbindelse.

Kråkerøyforbindelsen
Foto: Illustrasjon: Statens vegvesen

Veiprosjektet for riksvei 108 i Fredrikstad skulle egentlig vært startet opp i september i år, men ble utsatt.

Prosjektene forutsetter tilslutning til bompengefinansiering.

Prosjektet innebærer ny vei og bro til Kråkerøy.