Kraftlinje kan ramme nasjonalpark

Statnett la i dag frem trase-planer for den nye kraftforbindelsen mellom Norge og Sverige, den såkalte Sydvest-linken. Av fire mulige alternativer, vil to gå gjennom Ytre Hvaler nasjonalpark.

SydVestlinkens fire alternativer til kraftlinje

Meldekart for SydVestlinkens fire alternativer. Sjøkabel i grønt, jordkabel i rødt og ledninger i luft i blått.

Foto: Statnett

Statnett la i dag frem planer for den såkalte Sydvest-linken, den nye kraftforbindelsen mellom Norge og Sverige

Det foreligger fire ulike trase-forslag, og to av forslagene vil gå gjennom nasjonalparker på svensk og norsk side.

LES OGSÅ:

Kan ramme nasjonalpark

Prosjektleder i Statnett, Ole Johan Hjemås

Prosjektleder i Statnett, Ole Johan Hjemås, sier mye må på plass om man skal kunne gjennomføre en trase gjennom nasjonalparkområde.

Foto: Håvard Wien / NRK

Alle de fire ulike trase-alternativene som foreligger, vil ha sitt utgangspunkt på Tveiten transformatorstasjon utenfor Tønsberg i Vestfold.

To av traseene vil treffe land i Østfold, men det er ennå ikke avgjort om det vil bli på Evje, Larkollen, Lervik eller i Krogstadfjorden.

Det ene alternativet går videre til Hasle i Sarpsborg, før kabelen går gjennom Marker mot Sverige. Også det andre alternativet må innom Hasle, men går siden gjennom Halden på vei over svenskegrensa.

De to sjøalternativene vil berøre nasjonalparker på både norsk og svensk side.

Den ene traseen til havs vil gå like vest for Ytre Hvaler Nasjonalpark, og inn i Sverige i Sotenes. Det andre alternativet vil krysse nasjonalparkene både på Hvaler og Koster.

Vekker reaksjoner

Forvalter i Ytre Hvaler Nasjonalpark, Monika Olsen, sier det er helt uaktuelt å legge sjøkabler i nasjonalparken.

– Nasjonalparken er varig vernet etter kongelig resolusjon, og alle inngrep er i utgangspunktet forbudt, påpeker hun.

Det finnes dispensasjonsmuligheter knyttet til viktige samfunnsinteresser, men Olsen understreker at det er snakk om et stort inngrep om kabelen skal graves ned og dekkes til.

– I vårt område er bløtbunnene noe av grunnen til at det er vern, og det er svært viktig for dyrelivet og for spesielle koraller, påpeker hun.

LES OGSÅ: Oljesøl truer korallgyting

Prosjektleder i Sydvestlinken, Ole Johan Hjemås, er klar på at en eventuell trase gjennom nasjonalparken vil kreve mye tilrettelegging.

– Hvis det skulle være aktuelt å legge en sjøkabel i en nasjonalpark, så må det gjøres grundig forarbeid. Et ordentlig installasjons- og vedlikeholdsprogram må på plass for å i det hele tatt kunne klare å gjennomføre en slik løsning, sier prosjektleder i Sydvestlinken, Ole Johan Hjemås.

Kraftlinje-master

Store deler av kraftlinjene vil gå i luftlinje via master.

Foto: Håvard Wien / NRK

To-fire milliarder

SydVestlinken vil kreve tre års byggetid etter at konsesjon er gitt. Statnett anslår at det tidligst vil kunne settes i drift i 2018 - 2020.

– Hvis vi får en konsesjon i perioden 2017, vil vi kunne ha den ferdig i 2020. En tidligere konsesjon vil si at vi kan starte tidligere, sier direktør i Statnett, Elisabeth Vike Vardheim.

Og kostnaden på prosjektet vil variere avhengig av hvilken løsning som velges. Det dyreste alternativet er sjøkabel rett til Sotenes, mens det billigste trolig er landlinjen gjennom Marker.

– Vi opererer nå med en kostnad på hele prosjektet på et sted mellom to og fire milliarder, sier prosjektleder Ole Johan Hjemås.