Reddes av eiendomsskatt

Sviktende kraftinntekter og store investeringer gjør at Ål kommune innfører eiendomsskatt.

Ål i Hallingdal

SVIKT:Eiendomsskatt kan redde økonomien i Ål når kraftinntektene i Hallingdalskommunen halveres i årene framover.

Foto: Gunnar Grimstveit / NRK

– Kommunestyret har allerede vedtatt at eiendomsskatt skal vurderes og det er satt i gang et arbeid om hvordan man skal gjennomføre det, sier ordfører Ivar Brevik.

Ivar Brevik

Når kraftinntektene stuper, kan eiendomsskatt bli redningen for Ål mener ordfører Ivar Brevik.

Foto: Gunnar Grimstveit / NRK

For en stund siden så det ut som om kommunen skulle få en uventet kraftinntektssmell som ville bety halvering av kraftinntektene i år. Men så viste det seg heldigvis at dette ikke var riktig sier Brevik.

– Nei, heldigvis ikke. Vi fikk en utregning fra vårt analysefirma som viser seg å være noe feil. Vi stusset også på disse tallene. Men vi er tilbake der vi la oss i budsjettet 18–20 millioner i inntekt og ikke 11–12.

Kraftinntektene stuper

Men kraftinntektene kommer til å gå betydelig ned i årene framover. Derfor har Ål i likhet med mange andre kraftkommuner, en stor utfordring ifølge ordføreren.

– Vi må tilpasse økonomi og budsjett til den nye økonomiske situasjonen.

Til nå har kommunen budsjettert med rundt 20 millioner hvert år i kraftinntekter, men ifølge ordføreren halveres de trolig i årene framover.

– Det er vanskelig å spå, men analyser viser at allerede i 2017 er inntektene fra kraft rundt 10–12 millioner. Og da betyr det at alt må gå til drift og ikke investeringer.

Store utgifter venter

Bygging av Nye Hallingdal sjukestugu til rundt 200 millioner kroner er den største satsingen i Ål i kommende år. Bygging starter i sommer.

Hallingdal sjukestugu

Ombyggingen av sjukestugu skal etter planen starte i sommer.

Foto: Gunnar Grimstveit / NRK

Og dersom bygging ikke skal utsettes, tvinges trolig den tidligere rike kraftkommunen til å gå til dette omdiskuterte skrittet.

– Nei, vi skal ikke utsette, vi gjør endelig vedtak før ferien.

Nabokommunen Hol innførte eiendomsskatt nærmest over natta og slik blir det mest sannsynlig også i Ål, avslutter Brevik.