Kraftig økning i klager på NAV

Det er en kraftig økning i antall klager på økonomisk sosialhjelp i NAV Fredrikstad. Mange vedtak blir omgjort etter hjelp fra Brukerombudet.

Nav kølapp

Brukerombudet bisto ved 58 klager på vedtak om økonomisk sosialhjelp i Fredrikstad i fjor. 48 av brukerne fikk medhold eller ny behandling av saken.

Foto: NRK

Brukerombudet i Fredrikstad fikk i fjor 155 henvendelser fra folk som var misfornøyde med den økonomiske sosialhjelpen de fikk fra kommunen. Dette er tre ganger så mange henvendelser som i 2013, viser ombudets årsrapport.

– Flere brukere har henvendt seg til oss fordi de har fått avslag på søknad, eller fordi det er gjort feil i vedtaket som NAV har gjort, sier brukerombud Barbro Wærnes.

Barbro Wærnes

– Vi synes det er bekymringsfult når Fylkesmannen gjør om vedtak hos NAV, men at det ikke får betydning for lignende saker i ettertid, sier brukerombud i Fredrikstad Barbro Wærnes.

Foto: Jon Gimmingsrud / NRK

Omgjort etter klager

Alle henvendelsene resulterte i 58 klager på vedtakene fra NAV i kommunen. 48 av klagerne fikk medhold eller ny behandling av saken. Brukerombudet har tatt med noen eksempler på saker som ble omgjort.

"Brukerombudet bisto med klage på avslag på dekning av barnehageutgifter. Klagen ble sendt NAV i mai. Bruker hadde pr august ikke mottatt svar på klagen...

I svar fra NAV heter det: «Vi har forsøkt å finne klagen, men dessverre er det slik at vi ser den er registrert i våre system, men den ligger ikke i avdelingen den tilhører»...

Tre uker senere hadde bruker fortsatt ikke mottatt vedtak. Brukerombudet tok på ny kontakt med NAV. Etter at saken hadde vært innom flere veiledere, fikk vi opplyst at den som var ansvarlig i saken var sluttet og saken sendt videre. Det gikk ytterligere to uker før klagen ble behandlet."

Strømmen stengt

"En bruker oppsøkte ombudet etter å ha vært uten strøm i fire dager. Det var tidligere søkt og gitt avslag på dekning av strøm med begrunnelse om at bruker hadde tilstrekkelige midler til selv å dekke strømutgifter. Bruker hadde klaget på avslaget. Ombudet tok kontakt med NAV og ba om at klagen ble hastebehandlet. Bruker var på dette tidspunkt uten midler, og maten i kjøleskapet var ødelagt, som følge av at strømmen var stengt. Han fremsto forkommen og bar preg av mangel på mat og vaskemuligheter....

Klagen ble behandlet den påfølgende dag. Resultatet ble at bruker fikk medhold, strømmen påkoblet samt at han fikk innvilget akutthjelp til mat."

Brukerombudet skriver i rapporten at Fylkesmannen gjør om vedtak i enkelte klagesaker, men at det ikke får betydning for lignende saker i ettertid.

– Jeg synes det er litt oppsiktsvekkende. Og derfor har vi også bedt administrasjonen ta lærdom av det og jobbe med å forbedre seg i forhold til det som kommer fram i Brukerombudets årsrapport, sier ordfører i Fredrikstad Jon-Ivar Nygård (Ap).