Tre ganger så mange bostedsløse som for ti år siden

– Bærum kommune mangler kommunale utleieboliger, mener Norsk institutt for by- og regionsforskning, NIBR.

Uteliggere Bostedsløse

Både Asker og Bærum har opplevd en økning i antall bostedsløse de siste ti årene.

Foto: Heiko Junge / NTB scanpix

Katja Johannessen

Katja Johannessen.

Foto: NIBR
Kjell Næss

Kjell Næss.

Foto: Mats Sparby/NRK

I fjor ble det registrert 160 bostedsløse i Bærum kommune. Det er tre ganger så mange som i 2003.

– I Bærum kommune fikk vi inn svar fra alle instanser. Det er jo sånn at når flere kartlegger, så vil flere bli kartlagt, sier forsker ved avdelingen for boligforskning og målrettet planforskning i NIBR Katja Johannessen.

Økningen i Bærum er ikke unik. Forskeren har i rapporten «Bostedsløse i Norge 2012 – en kartlegging» funnet ut at kommuner som ligger nær storbyer, opplever en kraftig vekst av hjemløse.

– De har rett og slett ikke nok kommunale boliger.

– På grunn av økt boligpress vil de som sliter havne på bunnen, både i det private og det kommunale boligmarkedet, sier Johannessen.

Ønsker seg flere kommunale boliger

Kjell Næss jobber som miljøarbeider på Natthjemmet i Bærum. Det er et rusfritt overnattingstilbud for husløse personer med tilknytning til kommunen.

Han er enig med Norsk institutt for by- og regionsforskning, NIBR.

– Det er ingen tvil om at vi trenger flere sosialboliger. Det er også viktig at vi tar vare på dem som har fått tildelt en bolig, sånn at de klarer å beholde den. Det er i hvert fall min mening, så får de som sitter på pengesekken fortelle sin mening, sier Næss.

Må være folkeregistrert i Bærum

– Vi skulle gjerne hatt flere kommunale boliger, sier Inger Myhre avdelingsleder ved Boligkontoret i Bærum kommune.

Hun opplyser at det i forrige uke stod 57 personer på venteliste til kommunale boliger. Av dem var det kun 25 som ikke hadde et sted å bo fra før. Det er et ganske annet tall enn de 160 som NIBR kartla i fjor.

– Det viser at det må være en del som oppsøker Bærum kommune, men som ikke kommer inn i systemet vårt, sier Myhre.

For å få tildelt kommunal bolig i Bærum må man være folkeregistrert i kommunen. De opererer også med krav om at man skal ha bodd i kommunen i tre år.

– Men vi kan se bort fra botid i enkelte saker. Men vi har nok flere bostedsløse som veksler mellom Bærum og Oslo, og er man ikke folkeregistrert i Bærum så får man heller ingen kommunal bolig her.

Artikkelen fortsetter under videoen.

Antall bostedsløse i Asker og Bærum har steget kraftig de siste årene. For få kommunalboliger og for dårlig oppfølging får deler av skylda for den negative utviklingen.

Nedgang i Oslo

I rapporten «Bostedsløse i Norge 2012 – en kartlegging» kommer det frem at det var 6259 personer i Norge som manglet et sted å bo i fjor. Kartleggingen har blitt gjennomført i 124 kommuner.

NIBR har kommet frem til at de fleste bostedsløse er menn, bare tre av ti er kvinner, og ni av ti er enslige.

Det er ikke bare Bærum som merker en økning, også i Asker har antallet bostedsløse blitt doblet.

Antall bostedsløse

Kommuner

2012

2008

2005

2003

Bærum

160

95

93

52

Asker

108

56

44

56

Oslo

1376

1526

1244

1283

Antallet hjemløse i Oslo var 1376 ved utgangen av 2012. Det er en nedgang fra 2008 hvor det var 1526.

Planlegger nye boliger

Bærum kommune mener selv at nedgangen av hjemløse i Oslo er en grunn til økningen hos dem.

Brith Sjøvold

Brith Sjøvold.

Foto: Mats Sparby/NRK

– Vi er en presskommune. Når antall bostedsløse i Oslo går ned er det naturlig at det går opp hos oss, sier Brith Sjøvold fungerende kommunalsjef for helse og sosial i Bærum.

Hun er ikke enig i NIBRs konklusjon om at det er for få kommunale utleieboliger.

– Dette har vi kjent på kroppen over lang tid, og vi planlegger hele tiden nye boliger.

– Å skaffe flere kommunale boliger tar tid. De skal enten bygges eller kjøpes, og det krever regulering og omregulering, sier Sjøvold.

Rådmannen i Asker kommune Lars Bjerke innrømmer at de har en stor utfordring med å skaffe boliger til dem som mangler det.

– I Asker finnes det mest av rekkehus og eneboliger, så vi har ikke vært flinke nok til å bygge rimelige og mindre boliger til denne gruppen.

Dette har de tenkt å gjøre noe med de neste fire årene.

– Vi har satt av 120 millioner kroner til kommunale boliger, sier Bjerke.