Kraftig fall i grensehandelen

Nordmenns grensehandel falt 57 prosent i første kvartal sammenlignet med samme kvartal i fjor viser tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB). I første kvartal endte grensehandelen på 1,7 milliarder kroner. Reiserestriksjonene i forbindelse med koronapandemien er årsak til fallet. Statistikken lages ved hjelp av en spørreundersøkelse og SSB sier det er knyttet stor usikkerhet til tallene.

Grensehandel
Foto: Christopher Oulie / NRK