KPMG sluttfører ishallgranskingen

Revisjonsselskapet KPMG får sluttføre granskingen av Halden ishall, men den nye ordføreren utelukker ikke ytterligere gransking av det han kaller politisk spill.

Halden Ishall

KAN BLI ÅPEN HØRING. Rapporten fra KPMG skal være ferdig den 30. november i år. Deretter tas det en beslutning på om saken skal granskes ytterligere og gå til åpen høring.

Foto: Rainer Prang / NRK

Det var i oktober i år at ble det kjent at revisjonselskapet KPMG, som i sommer fikk jobben av Halden kommune med å granske ishall-saken, også er revisor for ISS, som stod for utbyggingen av Halden ishall.

Mange reagerte på en mulig inhabilitet, og blant annet sa Halden Fremskrittspartis Per Egil Evensen at det var riktig å kutte forbindelsen til KPMG straks.

Også generalsekretær Guro Slettemark hos korrupsjonsjegerne i Transparency International (TI) mente at Halden kommune burde ha gitt granskingsoppdraget til noen andre, da koblingen mellom ISS og KPMG ble kjent.

– Min anbefaling er å starte på nytt og velge et selskap som ikke sitter med en slik dobbeltrolle. Man kan reise spørsmål om hvem sine interesser dette selskapet ivaretar, sa Slettemark til NRK.no.

Les også:

Revisorselskapet KPMG

MENER Å VÆRE HABILE. KPMG er revisor for selskapet ISS, som stod for utbyggingen av ishallen, men mener å ha habiliteten i orden for å kunne granske saken.

Foto: Sigurdsøn, Bjørn / SCANPIX

Fikk forklare seg

Både Frp, Høyre og de andre daværende opposisjonspartiene Venstre, Senterpartiet og De Grønne kritiserte posisjonspartiene (Ap, SV og Krf) før valget i september i år, og krevde en åpen høring av saken.

I tillegg sluttet Pensjonistpartiet seg til kritikerne.

Partiene i den daværende opposisjon stolte ikke på rettferdighet i granskingen av ishallsaken.

Etter valget har Krf havnet blant de nye posisjonspartiene, sammen med Venstre, Senterpartiet, Høyre og De Grønne, mens Frp fortsatt er et opposisjonsparti.

Vi har nå hørt KPMGs redegjørelse i formannskapet, og jeg ser ingen mulighet for avslutte oppdraget eller grunn til at de ikke skal sluttføre, sier Haldens nye ordfører Thor Edquist (H) til nrk.no.

Han viser til at KPMGs avtale med kommunen inneholder en klausul om 30 dager skriflig oppsigelse, og Edquist mener det ikke er noe grunnlag til å rokke ved dette nå få dager før rapporten skal leveres.

- Den nye posisjonen overtok styringen av Halden kommune den 20. oktober i år, og fikk så snart det var mulig innkalt KPMG til en orientering, sier Edquist.

Les også:

Thor Edquist

POLITISK SPILL. Høyre i Halden har aldri lagt skjul på at de mener et politisk spill lå bak problemene i Halden ishall. - Mandatet KPMG har hatt for sin gransking tar ikke for seg noe av dette spillet, sier Høyre-ordfører Thor Edquist.

Foto: NRK / NRK

- Kan ha vært et politisk spill

Revisjonsselskapet KPMG har både gått igjennom dokumenter og regnskap i forhold til ishallen, samt intervjuet en rekke personer knyttet til ishallsaken - deriblant flere politikere.

Nå skal KPMG levere sin ferdige rapport den 30. november.

- Jeg går ut i fra at rapporten kommer til avtalt tid. Vi tar deretter stilling til hva vi skal gjøre videre, sier Edquist.

Han mener det underveis er klarlagt at det mandatet KPMG fikk i sommer for sin ishallgransking har vært for snevert.

Dersom det er enighet blant den sittende posisjonen kan det både bli en ny vurdering av saken med en annen innfallsvinkel, og muligvis også en høring.

- Saken er svært betent, og har skapt vondt blod i Halden. Mandatet KPMG har hatt for gransking tar ikke for seg det "politiske spillet" jeg og mange med meg, mener har forgått.

Spørsmålet om åpen høring er heller ikke lagt bort, sier Thor Edquist til nrk.no.

Mener å ha habiliteten i orden

KPMG er revisor for selskapet ISS, som stod for utbyggingen av ishallen.

ISS har gjort flere avtaler med kommunen, og en avtale er blant annet er klaget inn til KOFA, som et ulovlig offentlig innkjøp, men kommunen ble frikjent av KOFA for dette.

KPMG var det ene av to selskaper, som stod igjen med et tilbud til Halden kommune, da det ble utlyst et granskingsoppdrag for ishall-saken av kommunen tidligere i år.

KPMG sier de har vurdert egen habilitet, og har trukket den slutningen at de ikke er inhabile.

- Vurderte ikke habilitetsspørsmålet

Det var Halden kommunes formannskapssekretær Martin Vik, som i samarbeide med kommunens innkjøpsavdeling bestemte at oppdraget skulle gå til KPMG.

– På det tidspunktet var vi ikke klar over at KPMG var revisor for ISS, sier Vik til Halden Arbeiderblad.

Vik bekrefter at kommunen ikke har vurdert habilitetsspørsmålet.

– Men jeg er kjent med at KPMG har foretatt en egen vurdering av dette. Men det får KPMG svare for selv, sier Martin Vik til avisen.

Han sier at Halden kommune og KPMG har en felles forståelse av granskningsoppdraget, og hva som skal granskes i ishallsaken.

Penge- og byggeskandale og/eller politisk torpedering?

I en felles pressemeldingen fra Halden kommune og ISS i november i fjor slaktes prosjektstyring i Halden ishall. Det hevdes at byggekostnadene er fordoblet i forhold til utgangspunktet.

– ISS har påtatt seg et meget stort ansvar for å ferdigstille et byggeprosjekt som var helt ute av kontroll, og som i tillegg har vært svært ressurskrevende for alle parter, sa rådmann Per Egil Pedersen i en kommentar til nrk.no, knyttet til pressemeldingen.

Også tidligere Halden-ordfører Per-Kristian Dahl (Ap) har vært kritisk til styringen av utbyggingen i Halden ishall, og den tidligere ordføreren har sagt at ishall-saken er en sak som grenser opp mot skandale.

Det skal både ha vært bygget for mye mer enn det var bevilget av kommunestyret, og det skal ifølge Halden Arbeiderparti være bygget i ishallen på tvers av tegninger for hallen.

Motsatt har det vært hevdet at ishall-prosjektet har vært torpedert av Halden Arbeiderparti, og at Halden ishall aldri skulle ha vært stengt.