Korrupsjonssaken knyttes til innvandrermiljøet

DRAMMEN (NRK): De fleste av utbyggerne som nå blir avhørt av politiet i korrupsjonssaken i Drammen, har tilknytning til innvandrermiljøet.

Drammen rådhus

Drammen kommune har jobbet med korrupsjonsmistankene i tre måneder.

Foto: Tordis Gauteplass / NRK

– Det er riktig at blant de sakene Drammen kommune har sendt over til politiet, så har flertallet av tiltakshaverne innvandrerbakgrunn, sier rådmann i Drammen kommune, Osmund Kaldheim.

– På hvilken måte henger disse sakene sammen?

Rådmann Osmund Kaldheim

Rådmann i Drammen, Osmund Kaldheim, syntes det er viktig å understreke at alle sakene vil bli vurdert likt, uavhengig av hvem man er.

Foto: Tordis Gauteplass / NRK

– Det ser ut til at dette er personer som har tilknytning til hverandre.

Leder for Øko-teamet hos politiet i Drammen, Ole Johan Brett, ønsker ikke på det nåværende tidspunkt å kommentere opplysningene om at hoveddelen av utbyggerne som etterforskes, tilhører byens innvandrermiljø.

– Av hensyn til etterforskningen kan jeg ikke si noe om det nå, sier han til NRK.

Gjelder 23 av 26

NRK har undersøkt 26 ulike adresser som er en del av korrupsjonssaken i Drammen kommune. Alle disse eiendommene er knyttet til den siktede saksbehandleren som er mistenkt for grov korrupsjon.

Sist fredag måtte hun møte i tingretten i Drammen og ble varetektsfengslet i fire uker med brev-, besøks- og medieforbud. I rettsboken fra Drammen tingrett kommer det fram at hun har vært i kontakt med konkrete utbyggere og det henvises til konkrete adresser.

Disse adressene er sammenfallende med de NRK har sett nærmere på. Det er et gjennomgående trekk at nesten samtlige adresser er knyttet til personer med tilknytning til personer med innvandrerbakgrunn. I 23 av 26 tilfeller er tiltakshaverne, som har søkt kommunen om byggetillatelse, er av ikke-norsk etnisk opprinnelse.

Ofte utleieleiligheter

Det er også et gjennomgående trekk at disse tiltakshaverne søker byggetillatelse for utleieleiligheter. Noe som også bekreftes av politiet.

– Det er riktig at kommunen antyder dette i sin anmeldelse av saken, men det er for tidlig å si noe om omfanget av dette, sier politiadvokat Hans Lyder Haare ved Øko-teamet hos politiet i Drammen.

Hans Lyder Haare

Politiadvokat Hans Lyder Haare forteller at det gjelder spesielle forskrifter for utleieleiligheter.

Foto: Tordis Gauteplass / NRK

Han bemerker at det kan være ekstra vanskelig å få gjennom en byggetillatelse når det dreier seg om utleievirksomhet.

– Skal man bygge utleieenheter, er det jo spesielle krav og forskrifter som gjelder, sier Haare.

Vurderer alle likt

Bildet er uansett ikke entydig. På listen over utbyggere som etterforskes av politiet, befinner det seg også tradisjonelle nordmenn, også pensjonister. Et eldre ektepar i byen har for eksempel to ganger betalt 6000 kroner kontant for tjenestene til den siktede saksbehandleren. Mannen var denne helgen inne til avhør hos politiet og har erkjent de faktiske forholdene, men kan ikke se at han har gjort noe straffbart.

For rådmannen er det viktig å understreke at alle sakene blir vurdert likt.

– Det kommunen legger vekt på er at vi skal behandle alle likt. Når noen er villige til å bryte lover og regler så er det uakseptabelt uansett hvor du kommer fra. Kommunen vurderer folk ut ifra deres handlinger og ikke hvem de er, sier Kaldheim.