Korrupsjonsjobbing på kvelds- og nattestid

DRAMMEN (NRK): Sjefene i Drammen kommune har i det stille jobbet i helger og på kvelds- og nattetid for å avsløre den korrupsjonsmistenkte kvinnen. Ingen måtte oppdage hva de drev med.

Rådmann Osmund Kaldheim

Rådmann Osmund Kaldheim i Drammen kommune sier de tar saken svært alvorlig.

Foto: Tordis Gauteplass / NRK

Saken er svært alvorlig, og omfanget er stort. Vi så ingen annen mulighet enn å gå til politiet med dette, sier rådmann Osmund Kaldheim i Drammen.

Mandag ble det kjent at en ansatt i kommunen er siktet for grov korrupsjon etter at hun skal ha mottatt bestikkelser i byggesaker.

– Vi er avhengig av tillit i befolkningen. Derfor er vi helt nødt til å komme til bunns i dette slik at det ikke skal gjenta seg.

En ansatt i Drammen kommune er siktet for grov korrupsjon.

Undersøkte i skjul

Det er gått tre måneder siden han fikk råd fra kommuneadvokaten om å gå til politiet med det som var en stadig større mistanke mot en ansatt i kommunen. Rådmannen er tydelig preget av alvoret i saken når han møter NRK.

Kaldheim understreker at det aldri var noe annet alternativ enn å gå til politiet. Kommunen ønsket ikke på noe tidspunkt å løse saken internt. Da saken ble anmeldt i høst, inviterte Øko-avsnittet i Sør-Øst politidistrikt kommunen til et utvidet samarbeid.

– Det startet med at vi så avvik i noen saker. Så fikk vi spørsmål fra politiet om å gå gjennom et betydelig antall forhold. Det måtte gjøres uten at noen av de ansatte skulle oppdage det. Både byplansjefen og leder på byggesak har jobbet kvelder, netter og helger for å gå gjennom en stor saksmengde. Vi har vært på jakt etter rutine- og regelbrudd. Slike saker er igjen sendt til politiet, sier Kaldheim.

Når dere nå vurderer deres egne rutiner, hvordan dette kunne skje?

– Det er klart at rutinene ikke har vært gode nok til å forhindre manipuleringer. Vi ser at man har kunnet unngå kontrollrutiner og ledelsesavklaringer. Det vi nå opplever, viser at vi har behov for en gjennomgang av vår kontrollvirksomhet.

Vil granske avdelingen

Rådmannen tar nå til orde for en ekstern gransking av forholdene i byggesaksavdelingen, både når det gjelder oppfølging av regelverk, rutiner og prosedyrer.

– Vi vil ta kontakt med kommunerevisjonen som er et uavhengig kontrollorgan og anmode den om en gransking. Det er viktig at det er andre enn kommunen selv som tar denne gjennomgangen.

– Så byggesaksavdelingen kommer til å bli endevendt?

– Kommunen har én interesse nå. Det er å finne ut hva som har skjedd, hvordan det kunne skje og sikre oss mot at det ikke skjer igjen.

– Hvilke tanker er det som farer gjennom en rådmanns hode når en slik korrupsjonssak dukker opp?

– Det er ikke mange gode tanker. Dette er svært alvorlig, det nest verste som kunne skje. Bare tap av liv og helse kunne vært verre.

Kvinnen ble fredag varetektsfengslet i fire uker. Hun nekter straffskyld.

Kommuneansatt etterforskes for korrupsjon

Kvinnen ble tatt av politiet før helgen.

Foto: Bjørn Olav Nordahl / NRK