Hopp til innhold

Koronaen har endret bilvanene våre

For mange har bilen blitt tryggheten mot smitte og brukes derfor mer. Mens for andre står bilen for det meste urørt, fordi de sitter på hjemmekontor.

Thomas Olsen fra Drammen.

Bilen til Thomas Olsen blir nesten ikke brukt. Den får stå og hvile seg i garasjen, mens han sitter på hjemmekontor.

Foto: Maria Kommandantvold / NRK

– Bilen min står for det meste parkert i garasjen og lader. Bilvanene mine har endret seg mye.

Det sier Thomas Olsen i Drammen. Han har jobbet på hjemmekontor siden pandemien startet. I jobben pleide han å kjøre mellom 35.000 og 40.000 kilometer i året.

– Nå kjører jeg bare en brøkdel av det, sier han.

Han er ikke alene om å bruke bilen mindre. Det viser undersøkelser som både forsikringsselskaper og NAF har gjort.

Av dem som vanligvis bruker bil til og fra jobb, bruker én av fire bilen mindre nå enn tidligere, ifølge forsikringsselskapet Fremtind.

Setter seg heller i bilen enn på bussen

Anders Ugland fra Tønsberg kjører heller bil enn å sette seg på et tog på grunn av smittefare.

For Anders Ugland har bilen blitt en trygghet mot smitte. I stedet for å pendle med tog, kjører han heller bil.

Foto: Maria Kommandantvold / NRK

Samtidig bruker folk i byene og tettstedene bilen mer for å unngå kollektivtransport. Anders Ugland fra Tønsberg er blant dem.

– Jeg lar være å reise kollektivt under koronaen. Før kunne jeg ta toget fra Tønsberg til Oslo og sitte og jobbe på toget. Nå gjør jeg ikke det for å unngå smitte.

Mange brukte bilen på norgesferie

– Vi så det endret seg brått da landet ble stengt ned i fjor. Kjørelengden ble redusert med over en firedel. Men mot sommeren ble det mer kjøring, fordi vi ikke kunne reise på utenlandsferier og pakket heller bilen og reiste på norgesferie.

Simen Rudi, kommunikasjonssjef i Fremtind.

Simen Rudi er kommunikasjonssjef i forsikringsselskapet Fremtind.

Foto: Fremtind

Det sier Simen Rudi som er kommunikasjonssjef i Fremtind. Siden 2017 har de samlet kjøreegenskapene til 30.000 bilister gjennom en app.

– I fjor sommer kjørte vi nesten like mye som sommeren 2019, sier Rudi.

Flere sykler eller går

NAF har gjort flere undersøkelser under pandemiåret. På slutten av fjoråret svarte 40 prosent av dem som bruker buss til og fra jobb, at de heller kjører bil, mens én av fire som vanligvis kjører til jobb, bruker bilen mindre. Det er også flere som i større grad sykler og går enn å reise kollektivt eller kjører bil.

– Vi ser ut fra spørreundersøkelsene vi har gjort at folk endrer reisevanene sine i takt med smittevernrestriksjonene. Det er en tendens til at folk kutter ut kollektivbruken og heller bruker bilen. Men totalt har folk reist litt mindre enn de vanligvis gjør.

Det forteller kommunikasjonsrådgiver Ingunn Handagard i NAF.

– Færre reiser kollektivt

Susanne Nordbakke.

Susanne Nordbakke er forskningssjef ved Transportøkonomisk institutt.

Foto: Øzgur Tufan / NRK

Også Transportøkonomisk institutt ser at folk har endret transportvaner under pandemien. Forskingssjef Susanne Nordbakke har sett nærmere på jobbreisene og sier den største endringen er i byene. Nordbakke har gjort undersøkelser både i Oslo-regionen og nasjonalt i april og juni i fjor.

– I byene har flere av dem som brukte kollektivtransport før pandemien gått over til sykkel eller bil i stedet. I Oslo svarte 20 prosent i undersøkelsen at de har endret måten de tar seg til og fra jobb på som følge av pandemien.

Hun forteller at de har sett en nedgang i kollektivreisene i Oslo-regionen, men en økning i bilbruk og sykling. I resten av landet er bilen fortsatt det vanligste fremkomstmiddelet for å komme på jobb.

– Pandemien har gått ut over kollektivtransporten, og det er en bekymring for hvordan tilbudet skal opprettholdes hvis folk ikke endrer sine reisevaner på sikt, sier Nordbakke.

Hvordan ser det ut etter pandemien?

Ingunn Handagard, kommunikasjonsrådgiver i NAF.

NAF følger nøye med hvordan norske bilister kjører. Ingunn Handagard er kommunikasjonsrådgiver i interesseorganisasjonen.

Foto: NAF

Handagard i NAF mener likevel ikke at så mange kommer til å endre vanene sine permanent etter pandemien.

– De største endringene vil vi nok se i byene der man har flere alternativer. Folk har blitt vant til å gå eller sykle for å komme seg rundt. Men i distriktet kommer folk til å gå tilbake til den fremkomstmåten de vanligvis bruker, og det er bil, sier Handagard.

Simen Rudi i Fremtind tror flere familier nå diskuterer bilparken sin: «Trenger vi å ha to biler? Kanskje trenger vi bare én? Kan vi klare oss uten bil?»

Hjemme hos Thomas Olsen i Drammen har de snakket om akkurat dette.

– Vi har diskutert om vi skal gidde å ha bil om fem til ti år. Men akkurat nå er det ikke aktuelt. Jeg er jo ikke så gammel, sier han.