Korona fortsetter å koste Oslo dyrt

Byrådet i Oslo setter av en halv milliard kroner til koronatiltak også neste år i tilleggsforslaget til Oslo-budsjett.

– Pandemien er ikke over, og vi vet ikke hvilke konsekvenser det har for virksomhetene i Oslo kommune. Derfor mener vi det er riktig, sier byrådsleder Raymond Johansen.

Da det opprinnelige budsjettet ble lagt fram i september, trodde de pandemien snart ville være over og satte ikke av penger.

– Kommunens ansatte jobber fortsatt på høygir med smitteverntiltak, testing og vaksinering. Alt tyder på at mye slikt arbeid vil fortsette neste år, sier finansbyråd Einar Wilhelmsen.

Byrådet forventer at det meste av koronapengene blir kompensert av staten.

Oslo har til sammen fått 450 millioner kroner mer i frie inntekter fra staten i Solberg- og Støre-regjeringens forslag til statsbudsjett.

I tillegg til ekstra koronamidler vil byrådet bruke deler av pengene til å styrke skolen, særlig i levekårsutsatte områder, til en egen satsing på Mortensrud som omfatter nytt bibliotek, og til arbeid med psykisk helse blant barn og unge.

Dessuten skal restauranter, butikker og andre virksomheter få leie gategrunn gratis også i 2022.

Byrådsleder Raymond Johansen
Foto: Nadir Alam / NRK