Kornbonde anmeldt for kornsmugling

Svenske bønder har lenge hevdet at norske bønder med jord i Sverige smugler korn med seg hjem. Nå har Tollvesenet anmeldt en kornbonde fra Halden.

Korn
Foto: Harald Inderhaug / NRK

At varer blir smuglet fra Sverige over grensa til Norge, er alt annet enn uvanlig. Men kornsmugling, det er nytt for politiadvokat Jahn Schei ved Østfold politidistrikt.

– Kornsmugling fra Sverige til Norge er absolutt ikke noe vi ser ofte. Dette er en juridisk spennende sak, for det finnes ingen slike saker i norsk rettspraksis i dag, sier han.

Svenske bønder har lenge hevdet at norske bønder med jord i Sverige smugler korn over riksgrensen til Norge. For Tollregion Øst har dette vært et tema i ett år, og nå er altså en kornbonde fra Halden anmeldt for kornsmugling.

Kan være store beløp

– Etterforskningen knytter seg til om svenskprodusert korn er levert til norske kornmottak som om kornet var produsert i Norge. Det er ulovlig når kornet ikke er innfortollet på vanlig måte, forklarer Schei.

Politiadvokat Jahn Schei

Det finnes ingen slike saker i norsk rettspraksis i dag, sier politiadvokat Jahn Schei om kornsmuglingen.

Foto: Heidi Gomnæs / NRK

Det skal dreie seg om misbruk av en gammel ordning. Bønder på begge sider av riksgrensa kan nemlig ta med seg korn hjem så lenge det brukes som fôr til egne dyr. Dersom det misbrukes, kan det være millionbeløp å tjene på dette, mener politiet.

– Det kan være snakk om store beløp, avhengig av mengden som blir smuglet.

Kornbonden fra Halden risikerer to til seks år fengsel dersom det viser seg at han er skyldig i påstandene.