Korallrev tråles i stykker

Halvparten av korallrevene ved kysten er ødelagt av bunnredskaper. Det tråles også på rev som er fredet.

Korallrev

I 2004 ble det innført trålforbud ved to rev utenfor Hvaler, men dessverre ser ikke det ut til å ha stanset ødeleggelsene.

Foto: Moss Undervannsklubb

Forskere ved Tjärnö marinbiologiske stasjon utenfor Strømstad slår alarm om det de mener er en rasering av unike korallrev.

Marinbiolog Tomas Lundälv sier til Fredriksstad Blad at han er svært bekymret for utviklingen.

Korallrevene utenfor Østfold-kysten er de største på strekningen mellom Göteborg og Vestlandet.

Kartlegger sjøbunnen langs Østfold-kysten

Frykter rasering

Greenpeace i Sverige krever at den svenske regjeringen gjør et korallrev langs Bohusläns- og Østfoldkysten om til et marint reservat.

Det levende kaldtvannskorallrevet Bratten, som nylig ble oppdaget på 80 meters dyp ved Väderöarna i Norskerenna, inneholder rundt 1 300 ulike arter, og trolig kan det være snakk om fler.

Også i Norge har Greenpeace i høst markert seg til forsvar for korallrevene.

Botntråling av fisk.

Tråling etter fisk river opp korallene og legger store områder døde under vann.

Foto: Illustrasjon: Havforskningsinstituttet

Miljøorganisasjonen Greenpeace mener at så mye som 50 prosent av norske korallrev kan være ødelagt blant annet av bunntråling etter fisk.

- Derfor bør de fredes med en gang, mener kapanjeleder Truls Gulowsen i Greenpeace Norge til NRK.

Frykter rasering av kaldtvannskoraller

Tråler i fredet område

I 2004 ble det innført trålforbud ved to rev utenfor Hvaler, men dessverre ser ikke det ut til å ha stanset ødeleggelsene, skriver Fredriksstad Blad.

- Vi ser tydelige spor etter illegalt fiske på revene, sier marinbiolog Tomas Lundälv.

Han står for registrering av korallene for miljøvernavdelingen hos Fylkesmannen i Østfold.

- På Tislerrevet ser det ut til at et stort anker er slept gjennom korallene. Det har også tatt med seg utstyr som vi har satt ut for å overvåke revet, sier han.

Ingen regelmessig overvåkning

Det er sjelden Tjärnö marinbiologiske stasjon møter på Kystvakten under sine forskningsbesøk, og han mener å ha registrert at de norske kystvaktfartøyene ses sjeldnere enn på svensk side.

- Dessverre er det ingen regelmessig overvåking i de verdifulle områdene, konstaterer Lundälv som håper på en forbedring med etableringen av nasjonalparker på Hvaler og i Kosterhavet.

Nasjonalpark under vann ved Hvaler

Marin nasjonalpark ved Koster

Trues av klimaendringene

Foruten trålingen er et stadig varmere klima også en trussel for korallene, som foretrekker temperaturer under 10 plussgrader.

Vinteren 2006-2007 kom vanntemperaturen utenfor Hvaler opp i 14 grader. Korallene overlevde, men en svamp som lever i samme område opplevde massedød, skriver Fredriksstad Blad.

- Nitti prosent av denne arten bukket under, sier Lundälv.

Økende utslipp av CO2 i atmosfæren er også en trussel for korallene fordi CO2 tas opp i havet og gjør vannet surere. pH-nivået blir ikke mye lavere, men likevel nok til å true flere arter.