Hopp til innhold

Konsekvensutreder tersklene

Myndighetene skal nå kartlegge konsekvenser miljøet blir utsatt for dersom farleden i Ringdalsfjorden skal utvides.

Skip i Ringdalsfjorden ved Svinesund

Ringdalsfjorden ved Halden er grensefjord mellom Norge og Sverige. Et skip kan ikke stikke dypere enn 7,3 meter ned og strømforholdene i vannet må være optimale for at brede skip skal gå klar både av bunn og sidene i den trange fjorden.

Foto: Rainer Prang / NRK

På et møte mellom fiskeriministeren og Østfoldpolitikere ble det torsdag bestemt at konsekvensene av å redusere høyden på tersklene i Ringdalsfjorden skal gjennomføres.

- Dersom terskelene i Ringdalsfjorden skal reduseres for å lette innseilingen for skip, må Kystverket nå vurdere konsekvensene dette vil få for miljøet i fjorden, sier stortingsrepresentant for Østfold Arbeiderparti Irene Johansen til NRK.

Les også:
- Tersklene ikke offentlig ansvar
Saugbrugs klarer seg uten terskelfjerning

Miljøforhold utredes

- Fjorden er vernet og derfor er det viktig at vi får en konsekvensutredning av hva det vil bety for fisk og annet liv, sier Johansen.

Iddefjorden og Ringdalsfjorden ved Halden er begge grensefjorder mellom Norge og Sverige.

Farvannet ble gjennom mange år blitt sterkt forurensa av utslipp fra Saugbrugsforeningen celluloseproduksjon i Halden, og fjorden var i 1970-årene biologisk død.

Effektive rensetiltak og stans av celluloseproduksjonen ble satt i gang i 1980-årene, og livet har siden vendt tilbake.

- Men, før noe gjøres må eventuelle skader på miljøet utredes, sier Irene Johansen.

Alt klart i 2002

I 2002 var mange av komponentene rundt en terskelfjerning på plass, og i følge Kystverket var rundt 50 millioner kroiner avsatt til å redusere tersklenes høyde.

Svenske myndigheter sa imidlertid nei, og bakgrunnen var at de fryktet at forurensede masser fra bunnen av fjordarmene rundt halden skulle komme i sig og havne ut langs den svenske vestkysten.

Kystverkets skal i møter med Naturvårdsvärket i Sverige, for å foreta konsekvensanalyser.

Skandi Acergy

Denne uka gikk den 157 meter lange supplybåten 'Scandi Arctic' til kai i Halden. Båten skal frakte med seg kabel fra Nexans fabrikk i Halden. Dybden på skipet er 6,15 meter og den strøk da litt over meteren over bunnen på vei inn fjorden forut. Når den går ut er den lastet bak, der den ikke stikker så dypt.

Foto: Rainer Prang / NRK