Hopp til innhold

Spekulant behandler pasienter

En tidligere boligspekulant og konkursrytter driver behandlingstilbud for psykiatriske pasienter i Oslo.

John Nicholson

Den 39 år gamle John Nicholson fikk rusproblemer etter Parat Omsorg overtok behandlingen.

Foto: NRK

Tidligere i dag fortalte Østlandssendingen om en psykiatrisk pasient, som har blitt satt ut på anbud av Sagene bydel . Nå kan NRK også avsløre at mannen, som har fått oppdraget gjennom firmaet Parat Omsorg, er en kjent konkursrytter og eiendomsspekulant.

Fikk rusproblemer

Den 39 år gamle John Nicholson har vært inn og ut av rus- og psykiatribehandling siden tenårene. De siste par årene er han nesten blitt rusfri i et botilbud med noen til å passe på seg døgnet rundt.

Så satte Sagene bydel ham ut på anbud. På det nye behandlingsstedet, som drives av Parat Omsorg, ble han plassert blant andre rusmisbrukere og havnet på kjøret igjen.

– Første gang jeg kom hit, så kom jeg ikke med de intensjoner, at jeg skullle begynne å bruke stoff igjen, sier Nicholson.

Munch og Røkke

Eneste ansatte i firmaet Parat Omsorg er en tidligere eiendomsspekulant, ifølge Brønnøysundregisteret.

Mannen heter Øyvind Hornnæss og står bak to konkurskarantener for uforsvarlig forretningsførsel.

Han har vært innblandet i rettslige krangler om forsvunne Munch-bilder. Han knyttes også til saken om tvilsomme svenske skippersertifikater, som har skapt problemer for finansmannen Kjell Inge Røkke.

Sagene sparer altså nesten 3 millioner kroner på billigere psykiatri til en ruspasient. Men eieren av firmaet som vant anbudet, har likevel milliongevinst i form av overskudd og husleie til andre selskaper han er med og eier.

NRK har ikke lykkes i å få en kommentar fra Øyvind Hornnæss.

Virksomhetslederen i firmaet, Jens Petersen, sier eieren er i forretninger i London og Sri Lanka. Men heller ikke han vil la seg intervjue på radio. Petersen sier det er et tjuetalls underleverandører som behandler firmaets rus- og psykiatripasienter.

– Overrasket

Bydelsdirektør på Sagene, Knut Egger, sier han aldri har fått vite at underleverandører gjør jobben.

– Det var overraskende for meg. Jeg har fått fortalt at det er flere ansatte, sier Egger.

Parat Omsorg bryter dermed standardkontrakten til Oslo kommune der det heter at "bruk av underleverandører direkte til utførelse av tjenesten" skal godkjennes på forhånd av kommunen.

Sagen bydel har derimot ikke en slikt krav i sine kontrakter.

– Nei, det har vi ikke. Men vi har en avtale med firma om at dersom de har underleverandører så skal de samme arbeidsbetingelser som andre innfor tarfikk området. Så kan vi føre tilsyn. Men vi har ikke en konkret avtale, som sier vi skal godkjenne underleverandører, sier Egger.

Parat Omsorg sier i en epost at enmannsfirmaet har fått 3 nye ansatte etter at bedriftens siste årsregnskap ble godkjent i Brønnøysundregisteret.