Konkurs i Cewex til politiet

Bostyrer mener det foreligger flere mulige straffbare forhold knyttet til konkursen i Cewex bakeri og konditori i Fredrikstad. Av bostyrers rapport går det fram at han har har varslet politiet om at det blant annet er grunn til å mistenke brudd på skattebetalingsloven, regnskapslov og bokføringslov. Styreleder og daglig leder har ikke svart på NRKs henvendelser om kommentar.