Kongsberg best for barn og unge

Kongsberg er landets beste barne- og ungdomskommune. I dag ble kommunen hedret av Regjeringen under en tilstelning i Stavanger.

Kongsberg jazzfestival 2006

Barnivalen, jazzfestivalen for barna.

Foto: Frank Barth-Nilsen / NRK

– Kommunen legger til rette for at barn og ungdom skal trives. Det er lagt til rette for at barn og unge kan delta på ulike aktiviteter og fritidstilbud i Kongsberg.

Stolt ordfører

Det sa barneminister Solveig Horne under en tilstelning i Stavanger i dag. Og det var en stolt ordfører som var til stede under tilstelningen:

Vidar Lande

Ordfører Vidar Lande var stolt da Kongsberg ble utnevnt til landets beste barne- og ungdomskommune.

Foto: Sissel Andersen / NRK

– Jeg er både kry og stolt i dag. Dette er resultatet av målbevisst jobb over lang tid som gjør at vi får god kvalitet på de tjenestene som vi har. Det er viktig for Kongsberg, sa Vidar Lande.

– Hva er det som gjorde utslaget, tror du?

– Vi har et godt samarbeid med teknologi-industrien i Kongsberg. De er med på å utvikle forskjellige tilbud for barn og unge sammen med kreative ansatte i kommunen. Også politikerne satser bevisst, og det fører til at vi får de gode resultatene som vi nå har fått pris for, sa Lande etter utdelingen.

Kultursjefen var også til stede

Kongsberg jazzfestival 2006

Barnivalen

Foto: Frank Barth-Nilsen / NRK

Også kultursjef Heidi Hesselberg Løken var til stede i Stavanger.

– Dette er gøy! Jeg tenker på alle de ansatte som har stått på i så mange år, og at vi har fått tillit fra politisk hold. Man skal være litt modig og djerv for å gjøre ting som er litt annerledes.

Hesselberg Løken peker på flere ting som har ført til suksessen:

– Vi har jo Vitensenteret der vi systematisk samarbeider med barnehagene i byen, og Glogerfestivalen der vi jobber sammen med ungdommene. I tillegg jobber vi med Den kulturelle barnehage- og skolesekken gjennom hele året.

Hesselberg Løken forteller at de også samarbeider med jazzfestivalen; Barnivalen.

250.000 kroner

– Hva får Kongsberg kommune igjen for den satsingen dere gjør på kultur og vitenskap for unge?

– Det blir en enda mer spennende kommune å bo i, sier Hesselberg Løken.

Prisen bestod i 250.000 kroner og et kunstverk.

– Sammen med Ungdomsrådet og Ungdomskontoret skal vi finne ut hvordan disse pengene skal brukes, sier en glad kultursjef.