Kongens gull til Aslam Ahsan

Ahsan blir hedret for arbeidet med å arrangere jul for eldre og ensomme.

Aslam Ahsan forbereder årets julefeiring

Aslam Ahsan er i ferd med å forberede årets julefeiring.

Foto: Hallgeir Braastad / NRK

I dag fikk han tildelt Kongens fortjenestemedalje i gull på Fylkesmannens kontor.

Det er ikke minst hans arbeid med å arrangere jul for eldre og ensomme nordmenn gjennom 20 år som ligger til grunn for at kongen ønsker å hedre ham.

– Stor symbolverdi

Aslam Ahsan er både overrasket, rørt og glad.

– Jeg hadde ikke ventet å få noen pris. Symbolverdien er meget stor. Jeg synes det er en stor ære, sier han til NRK Østlandssendingen.

Ahsan er en aktiv samfunnsdeltaker og har siden 1983 vært kommunestyremedlem i Lørenskog kommune. Han har også i flere tiår vært en viktig talsmann for det norsk-pakistanske miljøet, heter det i begrunnelsen for tildelingen.

– Jeg har veldig stor respekt for kongehuset og tror denne prisen kan være stimulerende i det stadig voksende flerkulturelle miljøet i Norge, sier Ahsan.

Aslam Ahsan fikk kongens fortjenestemedalje i gull

Fylkesmannen festet tirsdag kongens fortjenestemedalje i gull på Ahsans jakke.

Foto: Fredrik Buer / NRK