Komplett kaos seks dager før valget: – Partiet er i krig med seg selv

HALDEN (NRK): Syv dager før valget stoppet Arbeiderpartiet tidenes utbygging i Halden. Dagen etter sikret det samme partiet flertall for den samme utbyggingen. Lokalpolitikken i Halden er kaotisk – igjen.

Demonstrasjon for å bevare Os skole

Politikerne vil rive Os skole i Halden for å få plass til en ny og moderne skole. Det har satt sinnene i kok hos byens befolkning, og også skapt en ny splittelse i det lokale Arbeiderpartiet.

Foto: Christian Nicolai Bjørke / NRK

– Nei, vi kommer ikke til å høre på medlemsmøtet, sier Arve Sigmundstad rolig, men bestemt.

45-åringen er leder for de ti kommunestyrerepresentantene til Arbeiderpartiet i Halden, og mandag kveld var han på et mer enn tre timer langt medlemsmøte. Sigmundstad ville gjennomføre en omstridt skoleutbygging i sentrum av byen, men ble stemt ned av sine egne.

Ordførerkandidat Linn Laupsa var på «vinnerlaget» – det som ville utsette byggingen en stund. Hun ba alle i partiet følge vedtaket om å utsette skolebyggingen.

Linn Laupsa

Ordførerkandidat Linn Laupsa ville utsettelse skoleutbyggingen for å gjøre prosjektet bedre.

Foto: Per Øyvind Fange / NRK

– Sånn er partidemokratiet, sa Laupsa før hun gikk hjem.

Få minutter senere kom beviset på at det ikke er så enkelt i Halden.

– I krig med seg selv

For i stedet for å gå hjem, gikk kommunestyregruppa, som ordførerkandidat Laupsa ikke er en del av, inn på bakrommet. Der brukte de ti minutter på å bestemme seg for å stemme for skoleutbyggingen i tirsdagens kommunestyremøte – mindre enn et døgn etter at medlemsmøtet ba dem si nei.

De mente løftene fra valgkampen for fire år siden veide tyngre enn forslaget fra partifellene. Gruppeleder Sigmundstad tar i bruk sterke ord for å beskrive splittelsen i partiet.

– Det er et parti som er i krig med seg selv. Det er borgerkrig, og jeg vil ikke være del av dette mer, sier Sigmundstad, som var usikker på sin egen fremtid i det lokale partiet.

Kaotisk historie

Lokalpolitikken i Halden har aldri vært noen søndagsskole.

Arbeiderpartiet hadde hatt makta i industribyen sammenhengende i 70 år før det ble et borgerlig skifte på 1990-tallet. Det endte med splittelse og isfront mellom de nye samarbeidspartiene, og flere ganger ble Arbeiderpartiets sterke menn beskyldt for å bidra til å skape kaos i andre partier.

I boka «Gud hjelpe oss!» skriver statsviter og journalist Ivar Andenæs om en lokalpolitikk preget av muldvarper, politiske overløpere, kuppforsøk, ville børsspekulasjoner og rådmenn som kommer og går. Når Halden-politikken har blitt omtalt i rikspressen, har det ofte vært med overskrifter som «Democrazy» og «Lille Helvete i Halden».

De siste årene har Høyre hatt ordføreren, og i Halden-målestokk har det gått rolig for seg i lokalpolitikken.

Så kom skoleutbyggingen.

Bråk om gammel skole

Høyre og Arbeiderpartiet har vært enige om å rive en hundre år gammel skole for å få plass til en ny skole og en stor idrettshall på den samme tomta.

De siste månedene har deler av befolkningen mobilisert for å verne den gamle skolen, og tirsdag ettermiddag var det demonstrasjonstog i industribyen.

Mens Sigmundstad og de andre politikerne gjorde seg klare for møte i kommunestyret, ble de møtt av sinte rop fra omkring 300 demonstranter.

Arve Sigmundstad møter demonstrantene utenfor Rådhuset

Gruppeleder Arve Sigmundstad har jobbet i flere år for skoleutbyggingen. Han ønsket ikke å utsette saken mer, blant annet fordi han mener forslaget fra partifellene ikke er realistisk.

Foto: Christian Nicolai Bjørke / NRK

Tvilen har kommet snikende også inn i Arbeiderpartiet, men har altså ikke nådd de som sitter i kommunestyret frem til valget. De sørget for at forslaget ble vedtatt.

Redaktør Hans-Petter Kjøge i Halden Arbeiderblad mener «Bunnpunktet er nådd» i partiet.

– Det har vært bråk veldig lenge, og nå trodde man at prosessen i partiet skulle forandre dette. Men det har vist seg at flere av de gamle, omstridte aktørene fortsatt deltar i aller høyeste grad. Nå er det blitt flere fraksjoner som ikke klarer å dra i det samme tauet, og det er veldig trist å se tilstanden i partiet nå like før valget, sier Kjøge.

«Den siste sovjetstat»

Statsviter Pål Foss ved Høgskolen i Østfold kalte i 1999 Halden for «den siste sovjetstat», og ga lokalpolitikken stryk:

At kommunestyregruppa trosser sine egne medlemmer, mener han er svært uvanlig i Arbeiderpartiet. Han trekker linjene tilbake til metodene og tankegangen fra før Arbeiderpartiet brøt med den kommunistiske bevegelsen for snart hundre år siden.

– Partiet blir noe større enn enkeltmenneskene, og fellesskapet og lojaliteten kommer først. Derfor blir det oppfattet som svikeraktig å bryte ut av partiet. Samtidig er det en del av demokratiet at man må følge samvittigheten sin. Det er kanskje litt fremmed i Arbeiderpartiet i Halden, sier Foss.

Demonstrasjon Os skole

Omkring 300 demonstranter møtte opp utenfor Rådhuset i Halden i et siste forsøk på å få politikerne til å snu og bevare gamle Os skole.

Foto: Christian Nicolai Bjørke / NRK