Hopp til innhold

Teknisk feil i lyssignal kobles til dødsulykke

Mazan Al Hassani (45) så bestekompisen bli påkjørt og drept av toget. Fem måneder etter dødsulykken ble det oppdaget en teknisk feil på planovergangen.

Hassani

Her på skinnegangen ble bilen med Hassani og vennene fanget mellom bommene.

Foto: Per Håkon Solberg / NRK

– Tiden etterpå har vært veldig dårlig for meg. Jeg er veldig lei meg fortsatt, sier Mazan Al Hassani (45).

Kvelden tirsdag 28. januar i fjor var Hassani og to kompiser på vei hjem med bil.

Da de skulle passere togovergangen i Vikersund i Modum kommune, skjedde det som ikke skal skje.

– Plutselig gikk begge bommene ned da vi var på vei over. Vi havnet midt mellom bommene på togskinnene.

Mazan Vikersundulykken

Det er ett år siden ulykken på planovergangen i Vikersund.

Foto: Per Håkon Solberg / NRK

Hassani satt i baksetet med én av de andre mennene. I førersetet satt bestekompisen som han ble kjent med på asylmottak seks år tidligere.

Alle gikk først ut av bilen. Like etterpå satte sjåføren seg tilbake inn i bilen. Han ville prøve å flytte den vekk fra togskinnene.

– Jeg ropte «vi må løpe, det er veldig farlig! Vi har ikke tid!», sier Hassani.

Bare sekunder senere smalt toget inn i den stillestående bilen i nesten 90 km/t. I mørket mistet Hassani synet av både bilen og bestekompisen.

Like etterpå fant de han livløs på bakken.

– Jeg trodde at han fortsatt var i live. Jeg la jakken min over han og sa at hjelpen var på vei.

Da ambulansen kom, ble bestekompisen til Hassani erklært død på stedet.

Bergenstoget krasjet med bil

Bestekompisen i 30-årene omkom da toget traff bilen i rundt 80–90 km/t.

Foto: Ole Edvin Tangen

Interessert i en teknisk feil

Snart ett år etter den tragiske ulykken er rapporten fra Statens havarikommisjon klar.

I den pekes det på en teknisk feil på planovergangen som blir sett i sammenheng med ulykken. Feilen ble oppdaget fem måneder etter dødsulykken.

– Vi har brukt mye tid og ressurser på å prøve å finne ut av det. Vi kan ikke utelukke at det var en feil på planovergangen da ulykken skjedde, sier Kurt Olsen.

Kurt Olsen havarikommisjonen

Kurt Olsen sier at de har brukt mye tid på å prøve å finne årsaken til ulykken.

Foto: Statens havarikommisjon for transport

Han er avdelingsdirektør for jernbane i Statens havarikommisjon.

I rapporten står det at det kan ha vært en feil i bryteren som kobler inn og ut strømmen til lyssignalene ved planovergangen.

Feilen kan forklare hvorfor sjåføren kjørte ut i sporet selv om bommene var på vei ned. Likevel kommer ikke havarikommisjonen med en entydig konklusjon.

– Spørsmålet er om feilen også var der på ulykkeskvelden, sier Olsen.

I rapporten anbefales det at Bane Nor skaffer systemer som kan varsle lokfører om hindringer i sporet.

Vikersundulykken

Hassani kan ikke huske å ha sett varsellyset da de kjørte inn mot planovergangen.

Foto: Per Håkon Solberg / NRK

– Teknologien finnes, men er foreløpig ikke tatt i bruk i Norge. Slike systemer kan gi signaler til toget om at det bør stoppes selv om det har fått grønt lys, sier Olsen.

Han legger til at slike systemer har vært etterlyst av havarikommisjonen flere ganger tidligere.

Bane Nor tar rapporten til etterretning

Konserndirektør for drift og teknologi i Bane Nor, Sverre Kjenne, har lest den ferske rapporten.

Han mener undersøkelser viser at det er svært lite sannsynlig at bryterfeilen kan ha vært en medvirkende årsak til ulykken

– Vi har gjort grundige undersøkelser med havarikommisjonen og politiet til stede. Det er ikke gjort funn som tilsier at det var tekniske feil på varsellysene på ulykkestidspunktet.

Sverre Kjenne, Bane Nor

Sverre Kjenne er konserndirektør for drift og teknologi i Bane Nor.

Foto: Bane Nor

– Hvorfor har vi ikke systemer som varsler toget om hindringer i sporet i Norge?

– Vi jobber med sensorteknologi for å utvikle systemer som kan fange opp hindringer i sporet. Dette vil vi vurdere som tiltak for ytterligere å bedre sikkerheten ved planoverganger.

Han tar havarikommisjonens konklusjon til etterretning. Han understreker også at selv om undersøkelsene ikke har påvist at det var tekniske feil under ulykken, er utfallet av ulykken dypt tragisk.

– Dette er en ulykke som vil prege oss i lang tid, sier Sverre Kjenne.

Vikersundulykken

Planovergangen varsler bilistene med blinkende lys og lydsignal.

Foto: Per Håkon Solberg / NRK

Husker ikke noe lyd- og lyssignal

Hassani tror selv at det må ha vært en feil på planovergangen den kvelden bestekompisen døde.

– Politiet spurte meg om det var lys på anlegget, men jeg kan ikke huske å ha sett noe. Det var i hvert fall ikke noe lyd, sier Hassani.

Savnet etter kompisen er stort. Mannen som døde i ulykken var i 30-årene og kom fra Eritrea. Selv er Hassani fra Jemen.

Til tross for at det har vært en tung tid, har han fått god hjelp fra folk rundt seg.

– Voksenopplæringen, frivillige og fastlegen min har vært der for meg. De har hjulpet meg med å prate om ulykken, sier Hassani.

Nå venter han på politiets konklusjon i etterforskningen av dødsulykken.

Rapporten fra havarikommisjonen kan resultere i at saken henlegges som en ulykke, eller at det konkluderes med at noen kan bebreides.