Gikk til retten for å hindre artikkel

Byggesakslederen i Halden ville forby Kommunal Rapport å skrive om detaljer i hans søksmål mot kommuneadvokaten og rådmannen i kommunen. Men begjæringen ble avvist i tingretten.

Asbjørn Montelius

Byggesakssjef i Halden, Asbjørn Montelius, ville stoppe en artikkel i Kommunal Rapport, men fikk ikke medhold i retten.

Foto: Joakim S. Enger

Da avisen ønsket å omtale innholdet i søksmålet ble de trukket for retten av enhetsleder Asbjørn Montelius i avdeling for byggesak, plan og geodata i Halden kommune.

Til tross for dette valgte Kommunal Rapport likevel å publisere artikkelen på onsdag, før saken hadde blitt behandlet i Halden Tingrett.

– Vi har jobbet med denne saken på vanlig journalistisk måte. Vår journalist har bedt tingretten om innsyn, og fått det. Vi har publisert en sak på bakgrunn av dette, sier ansvarlig redaktør i Kommunal Rapport, Britt Sofie Hestvik til NRK.

– Publiseringsfrihet

Senere på dagen onsdag ble Montelius' begjæring om publiseringsforbud avvist.

– Vårt oppdrag er jo å publisere saker av offentlig interesse, vi har hele tiden ment at det ikke er grunnlag for et publiseringsforbud, sier Hestvik.

Hun er fornøyd med at de fikk medhold for sine argumenter i tingretten.

– Vi forholder oss til alminnelig publiseringsfrihet. Det redaksjonelle arbeidet kan ikke stoppes av at noen sier at de vil gå til sak mot oss, eller at de faktisk går til retten med en begjæring.

Ærekrenkelser

I slutten av april kom det frem at byggesaksleder i Halden kommune, Asbjørn Montelius, går til privat straffesak mot rådmannen, kommuneadvokaten og den tidligere rådmannen.

Både Kommunal Rapport og Halden Arbeiderblad har fulgt saken tett. Også NRK har omtalt saken tidligere.

Bakgrunnen er at Montelius føler seg utsatt for ærekrenkende anklager om korrupsjon.

Disse skal skal ha blitt fremsatt i forbindelse med at det tidligere i år ble startet oppsigelsessak mot ham. Oppsigelsesprosessen er senere stanset.

Advokat, Helge Skaaraas

Advokat Helge Skarpaas representerer Asbjørn Montelius.

Foto: Kjell Olav Nordberg/NRK

– Ingen kommentar

Asbjørn Montelius ønsker ikke selv å kommentere saken. Hans advokat, Helge Skaaraas, sier at Kommunal Rapport aldri burde fått innsyn i søksmålet mot rådmannen, kommuneadvokaten og den tidligere rådmannen.

– Vi ønsket derfor at skaden skulle begrenses ved et publiseringsforbud, men det har vi ikke fått medhold i.

– Vi tar kjennelsen til etterretning, og så får vi se hva vil gjøre videre med denne saken, sier Skaaras til NRK.

– Angår offentligheten

Advokat Jon Wessel-Aas, som representerer Kommunal Rapport, mener sakens samfunnsmessige interesse forsvarer publiseringen.

– Dette er en sak mellom en ansatt med stort ansvar i kommunen mot kommuneadvokaten og rådmannen personlig, i en sak som absolutt angår offentligheten.

Han mener innholdet som blir presentert i Kommunal Rapport uansett ville funnet veien til allmenheten.

– Som i alle andre ærekrenkelsessaker vil saken etter hovedregel gå for åpne dører, så dette ville i beste fall utsatt informasjonen i noen uker eller måneder.

John Wessel-Aas

Advokat Jon Wessel-Aas representerer Kommunal Rapport.

Foto: Presse / BingHodneland