Sier ja til å bosette mange

Østfoldkommunene sier ja til å bosette et langt høyere antall flyktninger neste år, men greier ikke målet for enslige mindreårige.

Første flyktninger Råde

Asylsøkere på ankomstsenteret i Råde i høst. Nå sier østfoldkommunene ja til å bosette mange flere, men kvier seg for å si ja til enslige mindreårige flyktninger.

Foto: Anders Werner Winlund / NRK

NRK Østfold har kartlagt vedtakene i alle kommunene i fylket når det gjelder bosetting av flyktninger i 2016.

I november fikk alle norske kommuner anmodning om å bosette et høyere antall flyktninger, som følge av den store tilstrømningen av asylsøkere i høst. Fristen for å svare på dette er 31. desember.

Til sammen er østfoldkommunene bedt om å bosette 780 flyktninger neste år, av disse 199 enslige mindreårige.

Dette er mer enn det dobbelte av det kommunene var bedt om fra før.

Klarer ikke alle

I løpet av desember har de fleste kommunene gjort nye vedtak på bosetting for 2016. Og svarene de sender tilbake til Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDI) er positivt på totaltallet, men ikke når det gjelder unge flyktninger.

Av 18 kommuner i Østfold, har 15 gjort endelig vedtak. Disse kommunene sier ja til å ta imot 95 % av det antallet flyktninger de er bedt om, men bare rundt 60 % av de enslige mindreårige.

Rakkestad er en av de mindre kommunene som sier ja til å bosette hele antallet de er spurt om.

– Vi etablerer nå barneboliger og ansetter folk som skal jobbe i disse. Vi forventer at det kommer enslige mindreårige flyktninger som vi ønsker å ta hånd om. Med unntak av FrPs stemmer er det politisk enighet om å si ja til forespørselen fra IMDI, sier ordfører i Rakkestad, Ellen Solbrekke (Ap).

Rygge kommune sa først nei til å ta noen enslige mindreårige flyktninger i det hele tatt, men i kommunestyret sist uke snudde det til et vedtak om å utrede hva de kan greie.

– Vi har bosatt enslig mindreårige siden 2009 i Rygge. Det gikk bra så lenge vi fikk dekket alle kostnader fra staten. Så kom egenandelen på 20 prosent, og det har ført til at vi har bygget ned kapasiteten og avviklet boliger for denne gruppen, sier ryggeordfører Inger Lise Skartlien (Ap).

Fredrikstad sier ja til å bosette alle de er bedt om, men har varslet staten om at de trenger full dekning av kostnadene med de unge flyktningene. Det koster kommunen i år 4,2 millioner kroner å ta hånd om 25 enslige mindreårige flyktninger. Byen er bedt om å ta imot 40 til i 2016. Det øker regningen til 10 millioner kroner i året.

Før helga sa statsminister Erna Solberg at det ikke er aktuelt å fjerne egenandelen kommunene har på bosetting av enslige mindreårige flyktninger.

– Bra, men kan bli bedre

Fylkesmannen i Østfold og i Hordaland har et eget prosjekt med oppfølging og støtte til kommunene på bosetting av flyktninger. Hensikten er å gi kommunene økt trygghet for at de kan greie bosettingsoppgaven.

Prosjektleder for bosettingsprosjektet i Østfold, Kjersti Salberg, mener vedtakene i østfoldkommunene viser at man stiller godt opp i flyktningkrisen, selv om det kan bli enda bedre på å bosette de yngste flyktningene.

– Det er bra, men ikke godt nok, så lenge vi bare sier ja til rundt 60 prosent av de enslige mindreårige. Økonomien er forklaringen, men kommunene har fått økt tilskuddet for enslige mindreårige. Det er likevel egenandelen på 20 prosent til barnevernet som skremmer politikerne fra å si ja til alle de unge flyktningene de er bedt om å bosette.

Vedtak om bosetting av flyktninger i Østfold i 2016

Kommune

Anmodning fra IMDI (av dem enslige mindreårige)

Vedtak i kommunene

Fredrikstad

180 (40)

180 (40)

Sarpsborg

130 (30)

130 (30)

Moss

80 (20)

80 (20)

Halden

70 (15)

57 (2)

Askim

40 (5)

30 (0)

Eidsberg

40 (3)

36 (0)

Hvaler

30 (14)

ikke vedtak ennå

Rygge

30 (12)

30 (0)

Spydeberg

30 (10)

ikke vedtak ennå

Rakkestad

20 (8)

20 (8)

Skiptvet

20 (5)

ikke vedtak ennå

Aremark

20 (5)

20 (5)

Råde

20 (5)

20 (5)

Marker

15 (5)

15 (0)

Trøgstad

15 (5)

15 (3)

Våler

15 (5)

12 (0)

Hobøl

15 (5)

10 (mulig 5)

Rømskog

10 (5)

10