Kommuner bekymret over sykehusplass

Fire Østfoldkommuner - Moss, Våler, Rygge og Råde - har sendt en bekymringsmelding til Fylkesmannen om kapasitetsproblemer på Sykehuset Østfold. Det melder Moss Avis. – Kapasiteten på Kalnes synes å være mindre enn på sykehusene ellers i landet, noe som kan gi en større risiko å legge pasientene inn på Kalnes, sier kommunalsjef Gro Gustavsen i Moss.

Sykehuset på Kalnes i Østfold
Foto: Kjartan Rørslett