Politiker må i fengsel for NAV-svindel

En kommunepolitiker i Østfold er dømt til 36 dagers fengsel for å ha svindlet NAV. Politikeren jobbet for Skatteetaten samtidig som det ble hevet trygdepenger.

NAV

Svindelen av NAV pågikk i ni måneder før den ble oppdaget.

Foto: Hans Erik Weiby

Saken gikk som en tilståelsessak tidligere denne måneden.

Kommunepolitikeren tilsto i tingretten å ha mottatt over 161.000 kroner i urettmessig støtte fra NAV, samtidig som vedkommende var i full jobb for Skatteetaten i en fagstilling.

Svindelen pågikk i ni måneder fra høsten 2010 før den ble oppdaget av NAV. Først i februar i år ble papirene oversendt politiet.

Bedrageriet skjedde ved at elektroniske meldekort ble sendt inn uten at NAV ble varslet om arbeidsforholdet. Tilståelsen i saken kom først da bedrageriet ble avslørt.

Tingretten fastsatte dommen til 36 dagers fengsel, hvorav 18 dager er gjort ubetinget. Dette er samme straff som politiadvokaten la ned påstand om. Retten mener det er formildende at saken lå lenge hos NAV før den ble anmeldt.

Les også: