Fredrikstad kommune vil overta stadion

Fredrikstad kommune vil overta Fredrikstad stadion for 26 millioner kroner. Fredrikstad fotballklubb skal betale tre milioner kroner i årlig leie for bruk av idrettsanlegget.

Overtar Fredrikstad stadion

Fredrikstad kommune overtar Fredrikstad stadion for 26 millioner kroner

Foto: Birger Kjølberg/NRK

Det er innholdet i en avtale som ble presentert på en pressekonferanse arrangert av Fredrikstad kommune, Fredrikstad Fotballklubb og Værste i ettermiddag. Avtalen er avhengig av politisk godkjenning i formannskapet neste torsdag og i Fredrikstad bystyre i begynnelsen av desember.

Selvfinansierende

Rådmannen og ordføreren har forhandlet med Værste og fotballklubben siden i sommer, og kunne i dag presentere det de kaller en selvfinansierende løsning.

– Fredrikstad kommune skal ikke tjene penger på stadion, men kommunens drift av stadion skal heller ikke gå på bekostning av støtten til andre lag og aktiviteter i kommunen eller kommunale oppgaver, presiserte rådmann Lasse Hansen da planene ble presentert i dag.

Med selvfinansierende mener han at kommunens leieinntekter fra fotballklubben og andre events kan dekke kommunens utgifter til drift av anlegget og til kapitalutgiftene knyttet til finansieringen av overtagelsen.

– Det er også viktig oss med at andre aktører nå skal slippe til og bruke stadion, bruk av ikke elite/profesjonelle skal være på over 50 prosent, sa Hansen.

Fullsatt Fredrikstad stadion mot Brann søndag kveld.

Fredrikstad fotballklubb skal betale tre milioner kroner i årlig leie for bruk av idrettsanlegget.

Foto: Tobias S. Martinsen / NRK

Breddeidretten

– Dette innebærer utvidet bruk av anlegget, det skal komme breddeidretten til gode, lovet ordfører Jon-Ivar Nygård. – Med dette kan kommunen tilby mer til idretten enn før.

Nygård understreket på pressekonferansen at avtalen som ble presentert i dag ikke er politisk behandlet ennå. Har fortalte at den legges frem for formannskapet i Fredrikstad fredag om en uke, og den kommer på kartet for bystyret den 5. desember. Ordfører lovte at han vil arbeide for at avtalen skal gå gjennom.

Store tap

Det kostet Værste A/S over 100 millioner kroner å bygge stadionanlegget. Når kommunen nå overtar stadion for en fjerdedel av det, betyr det at det er tapt penger på prosjektet.

– Når det er sagt er vi glad for at det nå blir kommunen som skal stå som eiere. Vi er også glad for at vi har kommet fram til en avtale som gjør at kommunen ikke skal bli beskyldt for at dette går ut over andre kommunale oppgaver, sa direktør Trond Delbekk i Værste.

– Hittil har anlegget stått tomt 90 prosent av tiden, nå skal det myldre der, sier Delbekk.

Daglig leder Geir Bakken i FFK forklarer at dette betyr lavere driftutgifter for FFK, og bedre forutsigbarhet.

– Dette er et viktig bidrag til å gjøre FFK økonomisk bærekraftig, sa Bakken.

I avtalen ligger også at det skal opprettes et fond. Dersom inntektene overstiger de løpende utgiftene skal det settes av penger til vedlikehold, bytte av kunstgress etc.