Kommunen må stanse dumping av snø i Drammenselva

Skitten snø ble fjernet fra gatene og dumpet i Drammenselva. Nå krever Fylkesmannen i Buskerud at Drammen kommune stanser praksisen umiddelbart.

Dumping av skitten snø i Drammenselva

Her dumpes det misfarget snø i Drammenselva ved Holmennokken. Bildet er tatt torsdag formiddag.

Foto: Bjørn Torleiv Wahl / NRK

Folk NRK har snakket med forteller at snøen kommer fra brøytekanter som har ligget i over tre uker flere steder, før den ble dumpet i elva.

– I avtalen med kommunen står det at helt ren snø, som er yngre enn syv dager gammel, kan dumpes på Holmennokken, sier Hilde Sundt Skålevåg hos Fylkesmannen i Buskerud.

Fylkesmannen har også tidligere stanset ulovlig snødumping i Drammenselva, men forbipasserende kunne onsdag morgen observere dumping av skitten snø på Holmennokken i Drammen. Dette bekreftes av bilder NRK Buskerud tok av snødumpingen torsdag formiddag. Snøen kan inneholde miljøforurensende og farlige stoffer.

Skitten og potensielt miljøfarlig snø ligger ved elvebredden på Holmennokken

Snø eldre enn syv dager kan inneholde miljøgifter og regnes som forurensning av fylkesmannen.

Foto: Bjørn Torleiv Wahl / NRK

Har ikke tatt stikkprøver

Skålevåg, som er fagsjef i Landbruks- og miljøvernavdelingen hos fylkesmannen, er klar på hvem som er ansvarlig for at dumpingen skjer på lovlig vis.

– Drammen kommune har plikt til å sørge for kvaliteten på snøen før den dumpes i elva.

Til tross for dette forteller Marte Kristine Høibraaten, avdelingsleder i Vei, Natur og Idrett, at kommunen ikke har gjennomført stikkprøver på snøen som dumpes.

– Vi har ikke ført stikkprøver på snøen som blir dumpet i år.

I Cappelens gate ble brøytekanten fjernet.

Brøytekanten i Cappelens gate er blant veiene der snøen kommer fra. Personer i nabolaget hevder snøen lå der i tre uker, som betyr at snøen ikke skal dumpes i elva.

Foto: Bjørn Torleiv Wahl / NRK

Det er en ekstern entreprenør som jobber med brøyting og snørydding på vegne av Drammen kommune. Høibraaten forteller at ansvaret ikke ligger hos entreprenøren.

– Vi skal føre kontroll med entreprenøren vår, og det er vi som bestiller brøytingen. Det er vi som sitter på ansvaret.

Umiddelbar stopp av dumpingen

Etter å ha sett bildene NRK har sendt fra dumpingen i Drammenselva krever Fylkesmannen i Buskerud nå at kommunen til å umiddelbart stopper dumpingen inntil saken er videre avklart.

– Vi har innkalt Drammen kommune til et møte om snødumpingen på Holmennokken. Det er tydelig at dette ikke er ren og ny snø, sier Hilde Sundt Skålevåg hos Fylkesmannen.

NRK har også vist de samme bildene til Marte Kristine Høibraaten i Drammen kommune. Hun beskriver snøen som grå, og legger til:

– Kommunen har nå tatt prøver av snøen etter henvendelsen fra fylkesmannen. Vi sender disse til analyse for videre vurdering.

Drammen kommune har i lengre tid benyttet Holmennokken til å dumpe snø på grunn av manglende kapasitet på mottakene Sollihøgda og Lindum.

Fylkesmannen i Buskerud har foreløpig ikke vurdert om de skal anmelde saken til politiet.