Hopp til innhold

Kommunen innrømmer lovbrudd

Halden kommune brøt arbeidsmiljøloven 45 ganger i sommer. Nå skal Arbeidstilsynet granske saken.

Gunn Kleve, helse og sosialsjef i Halden kommune

Gun Kleve, helse og sosialsjef i Halden kommune.

Foto: Tomas Berger / NRK

Helsearbeidere fra vikarbyråer har i sommer jobbet doble vakter ved institusjoner og i hjemmetjenestene i Halden kommune.

Det innrømmer kommunalsjef Gun Kleve, etter at fagforbundet anmeldte Halden kommune for å drive "rovdrift på utenlandske vikarer" i sommer.

Ifølge kommunen dreier det seg om 32 tilfeller fordelt på seks personer i Karrestad distrikt siden 1. juni.

Ved Iddebo har det forekommet 13 tilfeller i samme tidsrom.

LES: - Vikarer har jobbet for mye

Leder for Norsk Sykepleierforbund i Østfold, Karen Brasetvik, sier at saken er svært alvorlig.

– Doble vakter skal ikke forekomme i det hele tatt. Her har Halden kommune brutt loven gjentatte ganger, og det er alvorlig. Det er en grunn til at vi har sterke vernebestemmelser for alle ansatte, og vi vet også at for sykepleiere øker risikoen for å gjrøre feil i jobben dersom du jobber utover 12 timer, sier Brasetvik.

Ikke tilfreds

Vikarbruken i helsesektoren i Halden økte betydelig etter at Arbeidstilsynet før sommeren sa nei til 13-timers vakter for de faste ansatte . I stedet har vikarer fra vikarbyrå blitt satt inn i de samme ulovlige vaktene og fagforbundet varslet derfor Arbeidstilsynet.

Kommunen har i ettertid innrømmet at innleide vikarer har jobbet ulovlig mye, men at dette var en feil fra vikarbyråets side.

Leder i Fagforbundet i Halden, Kirsti Rørmyr, frykter saken er enda mer alvorlig enn hva som kommer frem av kommunens egne undersøkelser.

– Jeg ønsker å se underdokumentasjonen. Jeg mener helt klart at Arbeidstilsynet ikke kan ta til takke med kun opplysninger fra kommunen. De må gå gjennom hele systemet og sjekke både turnuser og timelister. Jeg vil blant annet få dokumentert at vikarene har fått overtidsbetalt, sier Rørmyr til NRK.

Arbeidstilsynet gransker

I dag var Arbeidstilsynet og to jurister i Halden for å se nærmere på arbeidsforholdene i helse- og omsorgssektoren.

LES: Skal undersøke påstander om rovdrift

Kommunalsjef Gun Kleve, understreker i sin redegjørelse at det ikke er tjenestestedet som har pålagt vikarene å arbeide dobbeltvakter.

– Det har vært presisert overfor vikarbyråene at arbeidstilsynet ikke har gitt dispensasjon for denne typen arbeidslengde. Imidlertid har sviktende kontrollrutiner fra kommunens side ført til at ovennevnte situasjoner har oppstått. Dobbeltvaktene ble stoppet umiddelbart etter at kommunen ble kjent med forholdene, skriver hun.

LES OGSÅ: