Kommunen fikk forurensingsbot da de skulle stoppe forurensing

Moss kommune fikk tillatelse til å dekke over den forurensede havbunnen med stein. Nå mener politiet at de har skapt ny forurensning.

Sprengtråder på strand i Moss

FORURENSET: Flere i Moss reagerte da det begynte å dukke opp plastsøppel i strandsonen etter at kommunen hadde fylt havbunnen med stein.

Foto: Bjørn Hansen

– Det er veldig trist når sånt skjer. Noe av grunnen til at vi ilegger foretaksstraff, er at vi håper dette kan virke preventivt, sier politiadvokat Elisabeth Rastad i Østfold-politiet.

Det var i 2014 at Moss kommune søkte om å få fylle sjøbunnen i havna med stein. Sjøbunnen var forurenset etter år med havnedrift, og Fylkesmannen ga tillatelse.

To år senere var fyllingen i gang, men det viste seg at steinen som ble brukt inneholdt plastsøppel.

400.000 kroner i bot

For et drøyt år siden ble kommunen anmeldt, først av stiftelsen Neptune Network, deretter av fylkesmannen. Nå har politiet etterforsket ferdig, og kommunen ved Moss Havn har fått en foretaksstraff på 400.000 kroner.

– Det viser seg at plast i liten grad brytes ned i miljøet, og mange dyr spiser plast fordi de tror det er mat. Maritim plastforurensing sees på som et betydelig miljøproblem, sier Rastad som begrunnelse for den strenge reaksjonen.

Politiadvokat Elisabeth Rastad

GIR BOT: Politiadvokat Elisabeth Rastad sier de ser alvorlig på saken.

Foto: Lars Håkon Pedersen / NRK

Fylkesmannen ga opprinnelig tillatelse til å fylle opp med inntil 800.000 kubikkmeter masser. Ifølge politiet er det så langt fylt opp 32.000 kubikkmeter. Disse stammer fra byggingen av Follotunnelen og Bækkelagstunnelen.

– Det fulgte med en del plastavfall i steinmassene, såkalt sprengingsplast. Dette har spredt seg i strandsonen og lagt seg på sjøbunnen. Det er ganske store mengder, sier politiadvokaten.

Kommunen vedtar boten

Miljøverndirektør hos Fylkesmannen i Østfold, Karsten Butenschøn, sier til NRK at dette er en sak mellom påtalemyndighet og Moss kommune som de ikke kan eller vil kommentere nå.

– Når vi blir orientert om et eventuelt vedtak vil vi se på hva dette betyr for oss, sier han.

Ordfører Hanne Tollerud skriver i en pressemelding at hun vedtar boten.

- Jeg beklager de negative miljøkonsekvensene som dumping av massene utenfor Moss Havn har medført og vedtar politiets forelegg, skriver ordføreren.