Kommuneekteskap kan gi gjeldssjokk

To av de tre kommunene som nå forhandler om å slå seg sammen på Romerike vil ta med seg stor gjeld inn i ekteskapet.

John Harry Skoglund, Marianne Grimstad Hansen og Ole Jacob Flæten

EKTESKAP: Ordførerne John Harry Skoglund, Marianne Grimstad Hansen og Ole Jacob Flæten forhandler nå om en kommunesammenslåing på Romerike.

Foto: Dag Aasdalen / NRK

– Alt kan ikke måles i penger. Vi har grønne verdier som også bør veie tungt på vektskåla, sier John Harry Skoglund i Fet kommune.

Politikere og rådmenn fra kommunene Fet, Sørum og Skedsmo i Akershus er i gang med forhandlingene om sammenslåing.

Mens Skoglund framhever Fet og Sørums grønne verdier, er det andre verdier som de to minste kommunene skårer dårligere på. Kort fortalt skylder Fet og Sørum mye mer penger enn det Skedsmo gjør.

Sørum vil ved årskiftet skylde nesten to milliarder kroner, noe som betyr at hver innbygger er belånt med over 100.000 kroner. Det er dobbelt så mye som innbyggerne i Skedsmo skylder.

I Fet er tallet 77.000 kroner. Dersom gjelda samles i en storkommune, vil sørumsokningene skylde 40.000 mindre enn før sammenslåingen, mens innbyggerne i Skedsmo vil skylde 16.000 kroner mer, viser en utregning NRK har gjort.

– Dette blir en naturlig del av forhandlingene, sier Skedsmo-ordfører Ole Jacob Flæten.

Innbyggerne vil i snitt få 67.000 kroner i gjeld

Dersom kommunene slår seg sammen og gjelda fordeles, vil innbyggerne i storkommunen i snitt få 67.000 kroner i kommunal gjeld. Det betyr at Sørum-innbyggeren har kvittet seg med 41.000 kroner i lån, Fetsokningen får redusert gjelda med 10.000, mens hver Skedsmo-innbygger skylder banken 16.000 kroner mer. Det utgjør rundt 850 millioner kroner i økte lån.

– Det er selvsagt ikke irrelevant, men vi må se på hva som er intensjonen med en eventuell sammenslåing. Sammen kan vi bygge en mer solid kommuneøkonomi, sier Sørum-ordfører Marianne Grimstad Hansen (H).

Hun er opptatt av at alle tre har noe å vinne på sammenslåing. Vårt regnestykke tar heller ikke med hva kommunene får i ekstratilskudd fra staten for å slå seg sammen.

Dersom de tre kommunene blir enige om en avtale, skal innbyggerne få si sin mening i en rådgivende folkeavstemning i mai.