Kommune får halv million i bot for å ha trakassert varslere

Ledere i Fredrikstad kommune skal ha hevnet seg på ansatte som varslet om skattelovbrudd.

Teknisk etat eksteriør

Ansatte ved tekniske etat i Fredrikstad ble utsatt for trakassering, ifølge politiet.

Foto: Per Øyvind Fange / NRK

Politimesteren i Øst har gitt Fredrikstad kommune et forelegg på 500.000 kroner for brudd på arbeidsmiljøloven.

Saken handler om at kommunen ikke har klart å ivareta tre ansatte i teknisk drift som varslet om kritikkverdige forhold i kommunen.

I løpet av perioden januar 2012 til november 2016 skal de ha blitt fratatt arbeidsoppgaver, blitt forbigått ved ansettelser og utsatt for nedsettende omtale og utfrysing fra ledere i egen og andre enheter i kommunen.

Sårbare for hevn

Advokat Arild Karlsen representerer to av varslerne og kaller boten en forventet reaksjon.

– For begge mine klienter førte denne saken til at de måtte avslutte arbeidsforholdene. Det ble nokså uutholdelig for dem i kommunelokalene etter at varslene var gitt, sier han til NRK.

Les også: Dette er varsler-saken i Fredrikstad

Tidligere har Likestillings- og diskrimineringsnemnda slått fast at en den siste av de tre varslerne ble diskriminert på grunn av kjønn. Vedkommende sier til NRK at det er godt å bli trodd av politiet også.

– Det har vært en stor belastning å gå gjennom dette. I perioder har det vært umenneskelig og helseskadelig. Jeg håper at kommunen aksepterer boten og at vi nå kan sette strek for denne saken.

Fem dagers frist

Politiet skriver i forelegget at Fredrikstad kommune opptrådte «på en måte som samlet sett utgjorde gjengjeldelse overfor de ansatte».

Som eksempler på dette viser de til at kommunen unnlot å behandle varsler og ikke gjorde noe for å ivareta sin omsorgsplikt for de ansatte som etter varslene var sårbare for hevn fra ledere.

Fredrikstad kommune har fått en frist på fem dager for å ta stilling til forelegget.

– Vi har ingen ytterligere kommentarer før vi får tatt en gjennomgang av saken, sier rådmann Nina Tangnæs Grønvold til NRK.

Les også: «Ærlighetens pris – hvorfor blir noen varslere?»

Får strafferabatt

Kommunen har fått strafferabatt fordi politiet forventer at de vedtar boten, fordi saken har ligget lenge hos politiet og at kommunestyret i Fredrikstad har gitt en offentlig beklagelse til varslerne.

Størrelsen på boten ble dessuten redusert fra 750.000 til 500.000 fordi kommunen allerede har måttet betale tilbake store summer etter varslene om feilaktig praktisering av reglene for anleggsbidragsmodellen.

Kommunen skriver på sine nettsider at de vil be om forlenget tidsfrist for å sette seg grundigere inn i saken.