Kommunalminister avviser tvang

Kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner avviser tvangssammenslåinger av kommuner. – Beslutninger i Stortinget er ikke tvang, sier Sanner.

Jan Tore Sanner

Kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner tror flere kommuner i indre Østfold kommer til å slå seg sammen.

Foto: NRK

I dag besøker ministeren Moss og Rygge – to Østfold-kommuner som har bestemt seg for sammenslåing. Han er overbevist om at flere kommuner i Østfold kommer til å slå seg sammen, men avviser at han vil tvinge noen.

– En beslutning i Stortinget er ikke tvang. Det er en beslutning i Stortinget om nye grenser. Det er en mulighet Stortinget har. Kommunene har en frist fram til nyttår. Det betyr at kommunene fortsatt har mulighet til å fatte beslutninger. Så er det riktig at fylkesmannen skal gi anbefalinger og så skal Stortinget fatte beslutning før sommeren neste år. Jeg tror det vil skje mer i indre Østfold i tiden framover, sier Sanner.

Regner med flere sammenslåinger

Status i Østfold er at Moss og Rygge har vedtak om å slå seg sammen. Det samme har Askim og Hobøl kommuner. I tillegg har Rømskog et vedtak om å slå seg sammen med Aurskog- Høland kommune i Akershus.

– Indre Østfold er et område der det er behov for kommunesammenslåinger. To kommuner har sagt ja til å gå sammen, men det er flere av kommunene i området som har vært positive. Kommunereformen går ikke over, jeg er sikker på at det kommer flere sammenslåinger i Indre Østfold, sier Sanner.

Til Moss og Rygge i dag

I formiddag skal kommunal- og moderniseringsministeren til Høydakonferansen i Moss.

– Høyda er et spennende område på grensen mellom Moss og Rygge. Det er et godt eksempel på at Moss og Rygge er to kommuner som har vokst sammen, to kommuner som henger sammen og de hører sammen. Jeg er ikke i tvil om at nye Moss kommune vil stå sterkt. Det blir en god kommune, som vil kunne sikre innbyggerne bedre tjenestetilbud i årene som kommer, en kommune som vil bli mer attraktiv for nye investeringer og nye arbeidsplasser.

Sanner mener at nye Moss kommune får sterkere fagmiljøer.

– Vi trenger sterke fagmiljøer for å kunne gi gode barnevernstjenester, sikre god utvikling i skole og i eldreomsorgen i årene som kommer. Vi vet at det blir flere eldre og færre i yrkesaktiv alder. Da vil man stå sterkere sammen. Det andre er at dette er to kommuner som på mange måter har vokst sammen. Gjennom å skape en ny kommune kan vi se større arealer i sammenheng, sikre en god utvikling.

Andre besøk på en uke

Sanner var i Moss og Rygge også på lørdag. Han forteller at han møtte mange engasjerte og entusiastiske innbyggere og politikere som så nye muligheter for å utvikle området.

Bare fem kommuner i Østfold har gjort vedtak om sammenslutning. I Vestfold er det annerledes, der sa mange ja til større kommuner.

– Noen steder har det vært mer modent enn andre steder. Det er 140 kommuner i Norge totalt sett som har sagt ja til å gå sammen med naboene. Det blir store endringer. De kommunene som går sammen får bedre og mer forutsigbar økonomi, sier Sanner.